Ιωάννης Μανομενίδης, υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, σμήναρχος ε.α.

Δεσιοπούλου Ολυμπία

Νικόλαος Λιόλιος, ελεύθερος επαγγελματίας

Αστέριος Moύζας, ελεύθερος επαγγελματίας