Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Θεοχάρης Αγγελίδης, υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, δικηγόρος

 Αθηνά Αβραμίδου, εκπαιδευτικός-κοινωνική λειτουργός

Κυριακή Δούδη, εκπαιδευτικός

Ελένη Καλαϊτζίδου, εκπαιδευτικός

Γιώργος Παπαδόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος

Κωνσταντίνος (Οδυσσέας), Σαββόπουλος, ξεναγός Πανελληνιονίκης ΑμεΑ στην ποδηλασία