Η καλύτερη οργάνωση των μυδοκαλλιεργειών στο δυτικό Θερμαϊκό Κόλπο και κυρίως στις περιοχές Χαλάστρας – Κυμίνων, είναι ιδιαίτερης σημασίας για μια σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, που εξαρτάται άμεσα από την καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Περί το 80% της ελληνικής παραγωγής μυδιών εντοπίζεται εδώ και από αυτό, το 90% εξάγεται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, τα προβλήματα στις αδειοδοτήσεις και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες που αφορούν τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) συνεχίζουν να ταλανίζουν το συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο, ενισχύοντας ταυτόχρονα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα. Πρόκειται για μια κατάσταση που «σέρνεται» κυριολεκτικά για δεκαετίες, καθώς υπάρχουν και Continue reading