Διαμαρτυρία την Τετάρτη, 12.00

Αντιδρούμε στην βεβιασμένη προσπάθεια του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης να επικυρώσει το θέμα της εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Βορειοδυτικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης στη θέση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Αγνοεί τις αντιδράσεις των κατοίκων, των περισσοτέρων Δημάρχων και τη αντίθετη θέση όλων των παρατάξεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στην ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 23/06/2009.

Την Τετάρτη 21/10/2009 στις 12.00 το μεσημέρι, θα είμαστε όλοι μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Καραβάν –Σεράι) όπου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης για να καταδείξουμε ότι

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών που γίνεται χωρίς διαφανείς διαδικασίες,

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών χωρίς να γνωρίζουμε τη μέθοδο επεξεργασίας.

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών χωρίς να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην Continue reading