Αγροτοδιατροφική σύμπραξη χωρίς ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα!

Λανθασμένη η υλοποίηση του «καλαθιού των αγροτικών προϊόντων»

Χωρίς ιδιαίτερη προοπτική φαίνεται να είναι η υλοποίηση του «καλαθιού αγροτικών προϊόντων», σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της «Οικολογίας –Αλληλεγγύης» και πρώην ευρωβουλευτή, Μ. Τρεμόπουλο, που μίλησε με αφορμή και τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την καταχώρηση του καταστατικού της Αστικής Μη-Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η ΜΚΟ που συστήνεται είναι μια κλασσική GONGO, δηλ. κυβερνητική Μη-Κυβερνητική Οργάνωση, από την οποία λείπουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε τοποθετηθεί εκτεταμένα για το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, καταθέτοντας αναλυτικές προτάσεις για την προώθησή του. Όμως βλέπουμε ότι δεν εκπληρώνεται ένας βασικός στόχος, που πρέπει να είναι η εστίαση στα ποιοτικά προϊόντα, στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), στα προϊόντα από βιοκαλλιέργειες κτλ. Είναι ενδεικτικό ότι στη σύνθεση της εταιρείας δεν υπάρχει κανένας συλλογικός φορέας βιοκαλλιεργητών, ενώ η πληθώρα συνεταιρισμών ειδικού ενδιαφέροντος καλύπτεται μόνο από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Από το μετοχολόγιο της εταιρείας φαίνεται ότι σχεδόν 50% καλύπτει η Περιφέρεια, ενώ δεύτερος σε ισχύ φορέας είναι η Gaia Επιχειρείν Α.Ε. της Τράπεζας Πειραιώς, με 10%. Το σχήμα δεν είναι καθόλου ισορροπημένο και αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό. Η εστίαση που φαίνεται ότι θα έχει στα συμβατικά και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα μαζικής κατανάλωσης δεν πρόκειται να έχει ενδιαφέρον για τους τουριστικούς φορείς που εμπλέκονται και το όλο εγχείρημα φαίνεται να γίνεται μόνο για να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες επιχορηγήσεις. Αλλά ο καιρός που θεωρούσαμε τους Ευρωπαίους κουτόφραγκους έχει περάσει. Σήμερα πολλοί πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναζητούν την ποιότητα, τη γεύση, την παράδοση και πρέπει να το σεβαστούμε και να το προσφέρουμε».