Να δικαιωθούν οι εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ως μονόδρομο για τους εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης θεωρεί η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), τα οποία διαχρονικά η διοίκηση, με διάφορες προφάσεις, δεν τα δίνει στους εργαζόμενους.
Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2021, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε για την παροχή στους εργαζομένους των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας. Η διοίκηση δεσμεύτηκε, επίσης, κατά δήλωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Λεκάκη, τόσο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού όσο και για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αποτιμήσει τα ΜΑΠ των προηγουμένων ετών έτσι ώστε να αποδοθούν τα χρήματα στους εργαζόμενους.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (9/5/2022) η πρόταση που υποστήριξε η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» για επίσπευση του διαγωνισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την αποζημίωση των εργαζομένων για τα προηγούμενα έτη, δεν συζητήθηκε καν. Αντίθετα, το σώμα αναλώθηκε σε μια συζήτηση δύο ωρών για τη διαμάχη μεταξύ της Ανωτέρας Σχολής Χορού και παραγόντων της Τριανδρίας (!).

Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» στηρίζει τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, που σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα:
– να προσφύγει δικαστικά ενάντια στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τη μη χορήγηση των ΜΑΠ (παράβαση καθήκοντος που τιμωρείται πειθαρχικά)
– να προσφύγει στην Επιθεώρηση εργασίας για μη χορήγηση ΜΑΠ, μη πληρωμή αποζημίωσης ΜΑΠ παρελθόντων ετών και δεδουλευμένων νυχτερινών – εξαιρέσιμων
– να προβεί σε προειδοποιητική κινητοποίηση με αποχή μίας ημέρας και συγκέντρωση στο δημαρχείο

Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» είναι κοντά σε κάθε εργαζόμενο/η στην καθαριότητα, το πράσινο, τις τεχνικές υπηρεσίας, τα κοιμητήρια, που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα απέναντι σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία, τη σωματική τους ακεραιότητα ακόμα και τη ζωή τους χωρίς Μέσα Ατομικής Προστασίας.