Να καταργηθεί πλήρως η Σαρία!

Προέχει η ισοτιμία ανδρών και γυναικών, δηλώνει ο Μ. Τρεμόπουλος

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΕΔΑ), με την οποία απορρίπτει τον ισλαμικό νόμο της Σαρία και θεωρεί αρμόδια για την απονομή δικαιοσύνης μόνον τα ελληνικά δικαστήρια. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζητάει την πλήρη κατάργηση της Σαρία, θεωρώντας ως ανεπαρκή τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον περασμένο Γενάρη από τη Βουλή.

Ως ευρωβουλευτής, τον Δεκέμβριο του 2009, είχε θέσει πρώτος το ζήτημα αυτό, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει το εθιμικό δίκαιο της Σαρία σε βάρος των γυναικών της μειονότητας στη Θράκη, ρωτώντας την Κομισιόν αν θεωρεί ότι εξακολουθεί να δεσμεύει την Ελλάδα η σχετική διάταξη της Συνθήκης της Λωζάνης. «Ο σεβασμός προς τα μειονοτικά δικαιώματα δεν είναι λογικό να οδηγεί σε μειωμένα δικαιώματα των γυναικών», είχε δηλώσει ο Μ. Τρεμόπουλος. «Οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και η ισοτιμία των μειονοτικών συμπολιτών μας πρέπει να συμβαδίσουν και με την ισοτιμία ανδρών και γυναικών της μειονότητας».

Η Σαρία θεσμοθετεί την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και σε αρκετές περιπτώσεις παρέχει μειωμένα δικαιώματα στα παιδιά. Δεν εφαρμόζεται σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης ούτε και στις χώρες εκείνες που σχηματίστηκαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διατηρούν συμπαγείς μουσουλμανικούς πληθυσμούς, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, όπου έχει καταργηθεί από το 1926. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν επιτρέπει την υποκατάσταση του κοσμικού της δικαίου από τον Ιερό Νόμο οποιασδήποτε θρησκείας ούτε επιτρέπει την άσκηση δικαστικής εξουσίας από  θρησκευτικό λειτουργό.

Η Επίτροπος κα Reding, εξ ονόματος της Επιτροπής, του είχε απαντήσει τότε ότι «αν ένα άτομο θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη του δικαιώματα, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Όντως, η Ελληνίδα μουσουλμάνα Μόλλα Σάλι, προσέφυγε στο ΕΕΔΑ γιατί ο σύζυγός της της είχε αφήσει στη διαθήκη του ολόκληρη την περιουσία του αλλά ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι εφαρμοστέο δίκαιο ήταν το ισλαμικό δίκαιο της Σαρία, το οποίο της στερούσε τα τρία τέταρτα της κληρονομιάς της. Ορθώς η κ. Μόλλα Σάλι υποστήριξε ότι υπέστη διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκείας, διότι εάν ο σύζυγός της δεν ήταν μουσουλμάνος, θα είχε κληρονομήσει ολόκληρη την περιουσία του.

Το ΕΔΔΑ τη δικαίωσε, θεωρώντας πως δεν υπάρχει διεθνής υποχρέωση της χώρας και ότι υπήρξε διακριτική μεταχείριση και παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης αυτοδιάθεσης, το οποίο αποτελεί δικαίωμα «πρωταρχικής σημασίας». Συγκεκριμένα, σε μείζονα σύνθεση έλαβε απόφαση για την υπόθεση Molla Sali v. Greece (αρ. αίτησης no. 20452/14), όπου αποφάσισε ομόφωνα, από 17 δικαστές, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 (προστασία της περιουσίας) της ίδιας σύμβασης.

«Δεν είναι δυνατόν η εθιμική Σαρία να διερμηνεύεται από τους Μουφτήδες με απαράδεκτους αναχρονισμούς, όπου οι γιοί παίρνουν διπλό κληρονομικό μερίδιο από τις κόρες, ο άνδρας να παίρνει διαζύγιο μόνο με απλή δήλωσή του ενώ η γυναίκα κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπονται οι γάμοι ανηλίκων και μάλιστα μέχρι το 2002 δι’ αντιπροσώπου κ.α.», δηλώνει ο Μ. Τρεμόπουλος. «Είναι σαφές πια ότι ο νόμος 4511/2018, που ψηφίστηκε τον περασμένο Γενάρη, σύμφωνα με τον οποίο οι μουσουλμάνοι μπορούν θεωρητικά να επιλέγουν εάν θα υπάγονται οι οικογενειακές και κληρονομικές τους υποθέσεις στο αστικό δίκαιο ή τη Σαρία, είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει και η Ελλάδα να συντονιστεί με τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο του σεβασμού των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, ταυτόχρονα με τον σεβασμό της θρησκευτικής και γλωσσικής ελευθερίας, αφήνοντας πίσω τους αναχρονισμούς. Και να καταργήσει πλήρως τη Σαρία».