Να μη μας πάρουν τον αέρα!

Μέτρα για πιο καθαρή ατμόσφαιρα ζητά η «Οικολογία – Αλληλεγγύη»

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Air-Pollution-Thessaloniki.jpg

Αδιαφορία για την κατάσταση της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης καταλογίζει η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην Αυτοδιοίκηση και επισημαίνει την προδικαστική διαδικασία της ΕΕ εναντίον της Ελλάδας.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος, δήλωσε σχετικά ότι: «Είναι απαράδεκτο να σύρεται η Ελλάδα σε δικαστήρια για κάτι που μας αφορά όλους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση κοστίζει ζωές, γι’ αυτό και η αντιμετώπισή της θα πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα, με στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων μαζικών μεταφορών, στις διαφορετικές μορφές αστικών και προαστιακών σιδηροδρόμων, στη θαλάσσια συγκοινωνία, στα ποδήλατα και στην ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και της θερμικής απόδοσης των κτιρίων».

Η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης είναι επιβαρυμένη από ρύπους που προέρχονται από τη θέρμανση των κατοικιών, τις συγκοινωνίες και τη βιομηχανία, κατάσταση που επιδεινώθηκε κατά τα χρόνια της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε πρόσφατα την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις κοινοτικές απαιτήσεις σχετικά με τον καθαρό αέρα και να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η κοινοτική οδηγία 2008/50/ΕΚ καθορίζει οριακές τιμές για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους ενώ σε περίπτωση υπέρβασής τους τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται σχέδια για την ποιότητα του αέρα, με κατάλληλα μέτρα που θα θέτουν τέλος στις υπερβάσεις το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, δεν έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα σημεία δειγματοληψίας στη Θεσσαλονίκη για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου. Επίσης, η χώρα δεν υπέβαλε ως όφειλε πλήρη έκθεση για την ποιότητα του αέρα.

Μια ακόμη παραβίαση αφορά την οδηγία 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, όλες οι χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποδοτικά σε κάθε στάδιο της ενεργειακής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.

Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» ζητάει να υιοθετηθούν τολμηρότερα μέτρα, όπως:

  • Συντονισμός των σταθμών μέτρησης και συμπλήρωση του δικτύου με νέα σημεία δειγματοληψίας για το διοξείδιο του αζώτου.
  • Δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμού λήψης εκτάκτων μέτρων, σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων. 
  • Μείωση των μετακινήσεων και προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης των αστικών λεωφορείων και των δημοτικών οχημάτων.
  • Συγκοινωνιακός και μεταφορικός σχεδιασμό με μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά σταθερής τροχιάς –μετρό, προαστιακό, τραμ- καθώς και θαλάσσια συγκοινωνία, που θα συνδέουν τους περιφερειακούς οικισμούς, το κέντρο, τα διοικητικά κέντρα και τους μεταφορικούς κόμβους μεταξύ τους.
  • Διευκόλυνση των μετακινήσεων με ποδήλατα, με τη δημιουργία ενός πλήρους δικτύου ποδηλατοδρόμων, αποκλειστικής κυκλοφορίας.
  • Απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και τις θερμικής απόδοσης των κτιρίων.
  • Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα.
  • Ουσιαστική προστασία, επέκταση και ανάδειξη των περιαστικών δασών.