ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΑ» ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

Ευθύνες της διοίκησης Ψωμιάδη ανέδειξε σήμερα ο Μ. Τρεμόπουλος

Η διοίκηση Ψωμιάδη έχει μερίδιο ευθύνης για τη μεθόδευση να χτιστεί οικοδομικό συγκρότημα μέσα σε ρέμα στην Πυλαία από την εταιρεία «Δούρος ΑΕ», τόνισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο οικολόγος περιφερειακός σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος.

Η διοίκηση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της αυτοδιοικητικής κίνησης «Οικολογία-Αλληλεγγύη» που κατατέθηκε ήδη από τις 5/10/2012 με θέμα την οικοδόμηση πάνω σε ρέμα στην περιοχή του συνοικισμός Μαλακοπής της Πυλαίας, έρχεται να επιβεβαιώσει την αναφορά που είχαν κάνει οι οικολόγοι προς το Δήμο Πυλαίας και την Πολεοδομία Θεσσαλονίκης ήδη από τις 25/9/2012.

Στην απάντησή της η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π. Κ. Μακεδονίας, που ανέγνωσε ο κ. Α. Τζιτζικώστας, παραδέχεται ότι:

α) Δεν έχει γίνει ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος, παρόλο που έχει συνταχθεί Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή από το 1998 και εγκρίθηκε από τη διοίκηση της Νομαρχίας, κάτι που σημαίνει προφανώς σκοπιμότητα να αποκρυβεί η ύπαρξη του ρέματος.

β) Ο Δήμος Πυλαίας επίσης αγνόησε το ρέμα και στις επόμενες τροποποιήσεις της πράξης του 2003 και του 2008, που επίσης εγκρίθηκαν από τη διοίκηση της Νομαρχίας.

γ) Χωρίς να έχουν προηγηθεί όλα τα παραπάνω η ΔΤΥ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ενέκρινε την άρση της λειτουργίας των υδραυλικών χαρακτηριστικών του ρέματος (!) το 2009 με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και δόθηκε έτσι η δυνατότητα οικοπεδοποίησής του.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να εξαφανίσουν ένα ρέμα στα χαρτιά και το είδαν μόνο όταν αρχίσαμε τις παρεμβάσεις μας»,τονίζει ο περιφερειακός σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος. «Στην αναφορά μας ζητούσαμε να μην προχωρήσει η έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση εμπορικού κέντρου στο ΟΤ Γ142, απ’ το οποίο διέρχεται ρέμα το οποίο τροφοδοτεί το ρέμα του Σταγειρίτη. Το θετικό στην απάντηση της Περιφέρειας είναι η παραδοχή ότι η άρση λειτουργίας του ρέματος ολοκληρώνεται με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, η οποία δεν έχει εκδοθεί και επομένως η Πολεοδομία δεν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικής άδειας»,.

Όπως φαίνεται και από την εισήγηση του αντιδημάρχου του Δήμου Πυλαίας, όταν έγινε η επέκταση δεν οριοθετήθηκε το ρέμα, ως όφειλε σύμφωνα με το νόμο του 1986. Στην ουσία αποκρύφτηκε η ύπαρξη του και υπεύθυνη για την κύρωση των πράξεων ήταν η Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Αποδεικνύεται, λοιπόν, έτσι ότι:

  • Δεν έγινε η αποτύπωση και ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, ώστε η πολεοδομική επέμβαση να γίνει ενόψει της ύπαρξης του ρέματος και της επιτελουμένης απ’ αυτό λειτουργίας.
  • Δεν σταθμίστηκαν οι επιπτώσεις της ένταξης στο ευρύτερο περιβάλλον, με το οποίο συνδέεται οργανικά το ρέμα και δεν καθορίστηκαν οι αναγκαίοι περιβαλλοντικοί όροι για την εναρμόνιση της πολεοδομικής ρύθμισης με την αποστολή του ρέματος και
  • Δε λήφθηκε υπόψη η απόφαση του ΣτΕ (319/2002, Τμ. Ε΄, Οικοδόμηση ρεμάτων) στην οποία ρητά αναφέρεται ότι «από το γεγονός ότι το Σύνταγμα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον αβιάστως συνάγεται ότι ο χώρος, τον οποίο καταλαμβάνει το ρέμα, μετά την κατά τα ανωτέρω οριοθέτησή του, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοδομήσιμος χώρος ή ως χώρος προοριζόμενος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικώς ως κοινόχρηστος χώρος, αποκλειομένης κάθε εργασίας επιχώσεως ή καλύψεως του ρέματος. Η εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων για την διευθέτηση της κοίτης και των πρανών του ρέματος δεν επιτρέπεται, παρά μόνον για την διασφάλιση της ελευθέρας ροής των υδάτων (πρβλ. ΣτΕ 2163/1994, 1801/ 1995, Π.Ε. 6/1994, 394/1994 κ.ά.).»

Έστω και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς -Περιφέρεια, Δήμος, Πολεοδομία- ας αναλάβουν τις ευθύνες τους κι ας εφαρμόσουν τη νομοθεσία και το Σύνταγμα που προστατεύουν τα ρέματα και επιβάλλουν τη διατήρησή τους στη φυσική τους μορφή και τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους.