1998 Οικολογία Αλληλεγγύη / Συνασπισμός των πολιτών