2000 Οικολογία Αλληλεγγύη / Συνασπισμός των πολιτών