Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από βιορευστά χρειάζονται καλύτερη χωροθέτηση και έλεγχο

Η Ελληνική Διοίκηση χρειάζεται, επιτέλους, να  οργανώσει το θέμα ελέγχου και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ κάθε βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας, ακόμη και αυτών που ως αντικείμενο έχουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμε πηγές ΑΠΕ. Η Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (ΠΚΜ) θα πρέπει να συλλέγει περισσότερα στοιχεία…

Continue reading