Ανοίγουν τα φτερά τους οι οικολόγοι της Θεσσαλονίκης!

Αναζητούν ευρύτερες προγραμματικές συγκλίσεις σε Δήμο και Περιφέρεια

Η Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία – Αλληλεγγύη» Κ. Μακεδονίας, που από τη συγκρότησή της το 1992 έχει μια αξιοσημείωτη συνεχή παρουσία στη Νομαρχία, στην Περιφέρεια και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και νίκες ενάντια στη διαφθορά και τα ποικίλα συμφέροντα, καλεί ενεργούς πολίτες και κινήσεις από διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους να οικοδομήσουν συμμαχίες στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων που υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές και συγκροτούν μια πειστική εναλλακτική λύση.

Συγκεκριμένα, η συνέλευσή τους στις 24.9.2018 εκτιμά τα εξής:

  • Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει ανάγκη ανανέωσης στην άσκηση των αυτοδιοικητικών πολιτικών και των προσώπων που διαχειρίζονται την τοπική εξουσία. Υπάρχει ανάγκη υπεράσπισης των συλλογικών αγαθών, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, του συμπαραστάτη του πολίτη, της κοινωνικής πολιτικής και της αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της λαϊκής συμμετοχής, της δημιουργίας νέων πράσινων θέσεων εργασίας, της προσαρμογής της τοπικής οικονομίας σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, της ενίσχυσης της ποιοτικής παραγωγής, των εγχειρημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, των δικτύων παραγωγών – καταναλωτών, της αποκέντρωσης και τηςαναζωογόνησης της υπαίθρου, της σύνδεσης του τουρισμού με την κατανάλωση τοπικών αγροτικών προϊόντων, της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, των συλλογικών μέσων μεταφοράς, της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της επαναδιατύπωσης των όρων της δημιουργικής συλλογικής δράσης, της καταπολέμησης των ανισοτήτων, των διακρίσεων, των ρατσιστικών και εθνικιστικών φαινομένων, της αναβάθμισης των ελεγκτικών μηχανισμών, της αντιμετώπισης της ρύπανσης, της προστασίας των δασών, των ορεινών όγκων και των φυσικών οικοσυστημάτων, της αύξησης του πρασίνου, των ελεύθερων χώρων με εισβολή της φύσης στην πόλη, της βιοκλιματικής αναβάθμισης των κτιρίων και της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» νιώθει την ανάγκη να αναβαθμίσει τη θεσμική συμμετοχή της στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, στον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης και σε όσους άλλους Δήμους έχει παρουσία και δράση.
  • Το νέο εκλογικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα αυξημένης παρουσίας, με περισσότερους εκλεγμένους συμβούλους και καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση των αυτοδιοικητικών πολιτικών και επιλογών.
  • Επιδίωξη της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης» είναι η ευρύτερη δυνατή συνάντηση ενεργών πολιτών και κινήσεων, που συγκλίνουν προγραμματικά προς μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, διαφανή και συμμετοχική, υπερβαίνοντας τις κομματικές γραμμές και συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική λύση.
  • Στην προσπάθεια συσπείρωσης η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» δεν αρκείται στην ενότητα του οικολογικού χώρου αλλά καταθέτει την πολύχρονη εμπειρία της από τη συλλογική ζωή και δράση στην πόλη και στην Περιφέρεια, τους αγώνες που έφεραν νίκες και στήριξαν έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη, το εναλλακτικό όραμα και τους τρόπους για να υλοποιηθεί με βάση τις προγραμματικές της προτάσεις. Και είναι ανοιχτή στη συνδιαμόρφωση των θέσεων και την επιλογή των προσώπων που θα τις εκπροσωπήσουν.
  • Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» γνωρίζει ότι τα αναπτυξιακά μοντέλα, που εφαρμόστηκαν μεταπολιτευτικά, αποδείχθηκαν λανθασμένα και αδιέξοδα και ότι χρειάζεται συνολική αναθεώρηση και ριζική ανατροπή τους. Η ανάγκη αλλαγής των κεντρικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών, όμως, όχι μόνο δεν εμποδίζει την προσπάθεια για σημαντικές αλλαγές στις αυτοδιοικητικές πολιτικές αλλά επιβάλλει και την πιο έντονη προσπάθεια για τοπικές συσπειρώσεις και νέες ελπιδοφόρες προοπτικές.
  • Ενεργοί πολίτες από διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους μπορούν να οικοδομήσουν συμμαχίες στη βάση προγραμματικών και όχι ευκαιριακών ή ετερόκλητων συγκλίσεων και να διεκδικήσουν μια αυτοδιοίκηση με δυναμική και κοινωνικά αλληλέγγυα προοπτική, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Τα μέλη και οι φίλοι της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης» προγραμματίζουν άμεσα, με τη συγκρότηση επιτροπών προγράμματος, επαφών και επικοινωνίας, την επεξεργασία και τη συνδιαμόρφωση με ευρύτερες δυνάμεις συγκροτημένων εναλλακτικών προτάσεων:

  • ενός πλαισίου κοινού προγράμματος, το οποίο να απαντάει στα άμεσα ζητήματα και ταυτόχρονα να θέτει το οραματικό πλαίσιο για μια «νέα συνθήκη ζωής» στην πόλη και στην περιφέρεια, βιώσιμη, δίκαιη, αλληλέγγυα, δυναμική, ανοιχτή στον κόσμο.
  • ενός νέου μοντέλου δημοκρατικής και συμμετοχικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο των αποφάσεων, ως απάντηση στην αποστασιοποίηση των πολιτών από την πολιτική.

Έχουμε αποδείξει ότι το καλύτερο πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι οι υποσχέσεις αλλά οι αγώνες που φέρνουν αποτέλεσμα και ανατρέπουν κατεστημένα. Και θέλουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα ρεύματα σκέψης και δραστηριοποίησης, με την εμπειρία της προηγούμενης διαδρομής της κάθε πλευράς αλλά και με σημαντικό απόθεμα γνώσης από τη συμμετοχή μας στους θεσμούς. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: η συνεπής προσπάθεια ανοιχτού, δημοκρατικού διαλόγου, κοινωνικής παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα και οικοδόμησης του μέλλοντος που μας αξίζει.