Άμεσα μέτρα και ποινικές ευθύνες για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά η «Οικολογία-Αλληλεγγύη»

 

Τα πρόστιμα δεν αποτελούν λύση, αφού τα πληρώνουν πάλι οι πολίτες κι όχι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, είπε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης και πρότεινε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι η υπόθεση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης συμπυκνώνει όλη την αδιέξοδη πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας. Ακούσαμε ότι και στην πρόσφατη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος οι δήμαρχοι ομολόγησαν την αποτυχία τους και στον τομέα της ανακύκλωσης.

Παρόλες τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες μας, η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν ακολουθούσε τους όρους της ΜΠΕ αλλά ούτε και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, αν και ήταν από τα προαπαιτούμενα για την κοινοτική χρηματοδότηση του έργου.

Ήδη από το 2010 ως ευρωβουλευτής είχα καλέσει αντιπροσωπεία κατοίκων στις Βρυξέλες από τον περιβαλλοντικό σύλλογο Ασσήρου και επιδώσαμε στον τότε Επίτροπο περιβάλλοντος κ. Δήμα αναφορά με όλες τις παρατυπίες. Λοιδορηθήκαμε!

Επιβεβαιωθήκαμε όμως και από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον Σύνδεσμο ΟΤΑ αλλά και από τις παραδοχές που έγιναν στη μελέτη για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα πρόστιμα όμως δεν αποτελούν λύση, αφού τα πληρώνουν πάλι οι πολίτες κι όχι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, προβάλλοντας ότι υλοποιούν ένα από τα πιο φιλοπεριβαλλοντικά έργα της Ευρώπης και στο τέλος αποδείχτηκε ότι υλοποίησαν μια χωματερή. Γι’ αυτό υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.

Συγκεκριμένα:

  • η διαδικασία πλήρωσης του χώρου με απορρίμματα δεν υλοποιήθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται στην ΜΠΕ
  • δεν επαρκούσε ο βιολογικός και συχνά τα επικίνδυνα διασταλάζοντα υγρά έπεφταν ανεπεξέργαστα μαζί με τα όμβρια στον Μπογδάνα
  • το βιοαέριο δεν έχει λειτουργήσει ποτέ.

 

Τι πρέπει να γίνει:

  • Να υποχρεωθεί ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας να λάβει τα άμεσα μέτρα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκάλεσαν οι αστοχίες (λιμνοδεξαμενή διασταλαζόντων, συλλογή βιοαερίου, επέκταση βιολογικού, αποκατάσταση κυττάρου Α3).
  • Να εξεταστεί η δυνατότητα μη απόρριψης απορριμμάτων για λίγες βδομάδες, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα στεγανοποίησης της κυψέλης 3.
  • Να επανεξεταστεί το μοντέλο διαχείρισης που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα και αντίκειται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Πάγωμα και επανεξέταση των συμβάσεων για τα εργοστάσια. Να ολοκληρωθεί ο ΠΕΣΔΑ, αφού ζητηθεί να εκπονηθούν αρχικά οι Τοπικοί-Δημοτικοί Σχεδιασμοί, ώστε να γίνει ο ΠΕΣΔΑ με συγκεκριμένα στοιχεία και για την ποιότητα και για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα ζητηθεί να διαχειριστεί σε επίπεδο Περιφέρειας.
  • Να απορριφτεί κάθε σχεδιασμός για εργοστάσια άμεσης ή έμμεσης καύσης, που σχετίζονται και με το θέμα του ΣΜΑ Ευκαρπίας.

Επειδή στην ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος υπάρχει αναφορά για επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η δυσμενής αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων που θα δέχεται ο ΧΥΤΑ. Υπάρχει και σχετική απόφαση του Φορέα Διαχείρισης της Κορώνειας για την τροποποίηση της ΜΠΕ του ΧΥΤΑ.

Και τέλος, πρέπει να υπάρξει σήμερα μια δέσμευση ότι το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.