Αργά βήματα στη σωστή κατεύθυνση οι κάδοι για βιοαπόβλητα

Θετική, αν και καθυστερημένη, χαρακτηρίζει η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» την απόφαση για προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων μέσω του ΦοΔΣΑ. Και υποστηρίζει την εφαρμογή ξεχωριστού προγράμματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με συμπληρωματικά μέτρα και πρωτοβουλίες.

Πάγια θέση της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης» ήταν η διαλογή στην πηγή για αποτελεσματικότερη ανακύκλωση, με τέσσερα τουλάχιστον ξεχωριστά ρεύματα συλλογής αποβλήτων. Η προμήθεια εξοπλισμού και η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζουν τα οργανικά τους απόβλητα και να τα ρίχνουν στους κατάλληλους κάδους για περαιτέρω αξιοποίηση και μετατροπή σε λίπασμα για τα δημοτικά πάρκα είναι αναμφίβολα μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να συμπληρωθεί και από την προμήθεια εξοπλισμού και για άλλα ρεύματα (χαρτί, αλουμίνιο, διαφορετικά είδη πλαστικών), αλλά και τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και ΚΑΕΔΙΣΠ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να καταρτίσει το δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα, που δεν θα επαφίεται ολοκληρωτικά στους κάδους του ΦοΔΣΑ, αλλά θα περιλαμβάνει και υποπρογράμματα οικιακής κομποστοποίησης, εγκατάσταση νέων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς ΚΑΛΟ. Μάλιστα, θα μπορούσε να αρχίσει άμεσα η συλλογή από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λαϊκές αγορές. Υπάρχουν κάδοι από προηγούμενο πρόγραμμα του Δήμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ υπάρχουν και μονάδες κομποστοποίησης, όπου τα βιοαπόβλητα μπορούν να μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) για τα παρτέρια και τα πάρκα του Δήμου.

Τέλος, όσο βελτιώνονται τα συστήματα ανακύκλωσης, θα πρέπει να εξετάζονται και τρόποι οικονομικής επιβράβευσης όσων νοικοκυριών ανακυκλώνουν σωστά και μεγαλύτερες ποσότητες.