Για το προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για το 2016

Η τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Μ. Τρεμόπουλου

Central.Macedonia.regional.councilΔεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προβλέψεις για μια άλλη προοπτική, για ένα άλλο όραμα. Δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχει η Περιφέρεια, μαζί και με τις άλλες Περιφέρειες, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι, είπε –μεταξύ άλλων- στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του 2016, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Οικολογίας – Αλληλεγγύης» Μιχάλης Τρεμόπουλος.

«Χρειαζόμαστε μέτρα για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες, πιο αλληλέγγυες, δημοκρατικές και οικολογικές, ένα Περιφερειακό σχέδιο δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τομείς όπως: εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, συντήρηση, επιδιόρθωση, ανακύκλωση, μαζικές μεταφορές, προστασία της φύσης», συμπλήρωσε ο πρώην ευρωβουλευτής.

Συγκεκριμένα, έγινε η παρακάτω τοποθέτηση:

«Ζούμε στην Ελλάδα της κρίσης και σε περιβάλλον γονατισμένης οικονομίας, όπου πλέον δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας σε πάγιες πρακτικές εξάρτησης από κρατικά κονδύλια. Κι όμως, ο φετινός προϋπολογισμός μπορεί να είναι ρεαλιστικός, έντιμος και ισοσκελισμένος, αλλά είναι απολύτως διαχειριστικός. Όταν κόβονται οι πηγές χρηματοδότησης θα πρέπει να βρεθούν έσοδα. Ο εύκολος τρόπος είναι η τσέπη των πολιτών και η φορολογία. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα άλλο οικονομικό περιεχόμενο, μια άλλη προοπτική στις δραστηριότητες της Αυτοδιοίκησης.

Πώς όμως θα μπορέσει να έχει μια άλλη προοπτική, όταν δεν έχει φροντίσει, δεν έχει εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές εσόδων; Ακόμη και ο κωδικός «έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες» αναφέρεται σε φόρους. Αλλά και για τα «έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ» επικρατεί σύγχυση. Αφορούν συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα ή κάτι άλλο; Χωρίς αναλυτικές πληροφορίες δεν μπορεί να βγει άκρη.

Σύμφωνα και με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. υπήρξαν λάθη στο σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής κάποια λανθασμένα στοιχεία. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει κριτική ματιά και κάποιος πρέπει να την κάνει. Όχι μόνο για τα αριθμητικά και στατιστικά μεγέθη, αλλά και για τη γενικότερη κατεύθυνση. Από την εισήγηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη, πάντως, κρατώ ότι υπάρχουν 35 εκ. ευρώ για έργα και η ίδια καλεί τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για συνδιαμόρφωση. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις.

Είχαμε προτείνει και παλιότερα ένα γραφείο αντιπροσώπευσης της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες, ώστε να μπορούμε να είμαστε κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού υπάρχουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν αξιοποιούνται. Δεν είδαμε κάποιον απολογισμό από τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. Ποιο ήταν το περιεχόμενο και ποιό το αποτέλεσμα;

Επίσης, κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για την αξία της κοινωνικής συμμετοχής στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και περιμέναμε να δούμε κάποια, έστω και μικρά, δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν έγινε κάτι τέτοιο, αν και θα ήταν χρήσιμο, έστω ένας διάλογος με τους φορείς της Κ. Μακεδονίας.

Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα διαφορετικό οικονομικό περιεχόμενο, σε μια άλλη προοπτική, που για εμάς είναι η στροφή στη βιωσιμότητα και στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων.

Για να στραφεί η οικονομία της Περιφέρειας σε πράσινη κατεύθυνση, που είναι και το ζητούμενο, πρέπει στο κέντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων να βρίσκεται η βιώσιμη διαχείριση και η μακροχρόνια προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, καθώς και η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, ώστε να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Με την προώθηση της τοπικής/περιφερειακής παραγωγής και κατανάλωσης, η Περιφέρεια θα κατορθώσει να επανακτήσει την αυτονομία και τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού της, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνει προϊόντα ποιότητας.

Στα μέτρα που μπορούν να εξεταστούν για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες, πιο αλληλέγγυες, δημοκρατικές και οικολογικές, θα μπορούσε να περιληφθεί ένα Περιφερειακό σχέδιο δημιουργίας θέσεων εργασίας σε πολλούς τομείς όπως: εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, συντήρηση, επιδιόρθωση, ανακύκλωση, μαζικές μεταφορές, προστασία της φύσης. Θέσεις εργασίας σταθερές, που δε μεταφέρονται σε άλλες χώρες και που αντιστέκονται στα χτυπήματα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η μετάβαση:

  • από τη συμβατική γεωργία στη βιολογική, που μπορεί να επιτευχθεί με τη διαχείριση των περιφερειακών πόρων της ΚΑΠ προς αυτή την κατεύθυνση.
  • από την επικίνδυνη στην πράσινη χημεία, με στήριξη των «καθαρών» τομέων της χημικής βιομηχανίας που μειώνουν τη ρύπανση
  • από τον βιομηχανικό τουρισμό στον υπεύθυνο τουρισμό, με στήριξη του ποιοτικού και οικολογικού τουρισμού.
  • από τη συνεχή εισαγωγή άχρηστων αναλώσιμων και ακριβών συσκευών, στην κατασκευή αντικειμένων ποιότητας και διάρκειας.
  • από την εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, στην προώθηση τοπικών-οικολογικών υλικών.
  • από τον αποκλεισμό και την ανεργία –ιδιαίτερα των κατηγοριών με τα μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης- στην εξασφάλιση εργασίας για τις γυναίκες και τους νέους
  • από τη διαχείριση των επιδοτήσεων με αδιαφορία για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, στη δημοκρατική διαχείριση, τη μη συμβολή στην κλιματική αλλαγή, τις εργασιακές σχέσεις χωρίς διακρίσεις και με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις.

Αλλά και για τη μείωση των εξόδων υπάρχουν δυνατότητες. Αν πάρουμε για παράδειγμα των τομέα των μετακινήσεων, οι πόροι για καύσιμα είναι πολύ περιορισμένοι. Θα μπορούσε η Περιφέρεια να προχωρήσει σε σταδιακή αλλαγή του στόλου οχημάτων με ηλεκτροκίνητα και σταθμούς φόρτισης από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, μειώνοντας έτσι και το κόστος λειτουργίας αλλά και τους ρύπους μέσα στην πόλη.  Όσον αφορά τα κόστη για θέρμανση κτηρίων, θα μπορούσε να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος με εφαρμογές μέτρων παθητικού ηλιασμού και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής λειτουργίας.  Η Περιφέρεια θα μπορούσε να το κάνει αυτόνομα ή να το εντάξει σε μελλοντικά προγράμματα τύπου ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”. Έτσι επιτυγχάνεται και ποιότητα ζωής και προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση χρημάτων.

Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προβλέψεις για μια άλλη προοπτική, για ένα άλλο όραμα. Δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχει η Περιφέρεια, μαζί και με τις άλλες Περιφέρειες, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και θα απέχουμε από την ψηφοφορία. Ευχαριστώ».