ΖΗΣΗΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΦώνταςΗλεκτρολόγος Μηχανικός

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης σπούδασε και από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με την ΕΠΟΙΖΩ στην Αθήνα, πρωτότυπες κατασκευές μικρών ανεμογεννητριών. Υπήρξε μέλος της ΕΚΟ στην Αθήνα. Είναι μέλος ΜΚΕ με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη κατασκευής και μελέτη θερμικής συμπεριφοράς βιοκλιματικών κατοικιών και την έρευνα ηλιακών εφαρμογών. Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης θερμικής συμπεριφοράς Βιοκλιματικών Κτηρίων. Συγγραφέας κεφαλαίων του βιβλίου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Συγγραφέας άρθρων σε τοπικές και πανελλήνιες εφημερίδες με θέμα «Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας. Εισηγητής σε ημερίδες και συνέδρια με θέμα τις ΑΠΕ και την τοπική ανάπτυξη μέσω των ενεργειακών επενδύσεων.