Κακάρογλου Ευάγγελος – Υποψ. Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Οικονομολόγος, εκπαιδευτικός

kakaroglu_crpΣυνταξιούχος από το 2010. Διετέλεσε αρχικά στέλεχος εταιρειών και ως εκπαιδευτικός εργάστηκε στο Πολυκλαδικό Λύκειο Βέροιας κατά το διάστημα 1985-1993 και στην συνέχεια στο Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξάνδρειας.  Έχει υλοποιήσει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα όπως «Ορεινά οικοσυστήματα», «Ανακύκλωση – διαχείριση απορριμμάτων» κ.α. Ενεργός αγρότης και προσανατολισμένος εφεξής στην βιολογική γεωργία.