ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ 2

Δημοτικός υπάλληλος 

Κωφός. Μέλος ΔΣ ΑΣ Κωφών β. Ελλάδας, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών Ελλάδας