ΓΚΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΩΡΑ 

 

Ganouli

Βιολόγος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980, αποφοίτησε από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Το 2003 αποφοίτησε από το Universite de Dijon (Diplôme d’Études Universitaires Générales-DEUG) και το 2007 πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Το 2009 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Κοινό Ελληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) στη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (BIODIV) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο MontpellierII. Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια, επιμορφώσεις και συνέδρια με περιβαλλοντικά θέματα. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας / εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας» και ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός . Γνωρίζει την ελληνική νοηματική γλώσσα και γραφή Braille. Εθελόντρια στο Ι.Α.Α. (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης)