Καλύτερη οργάνωση της μυδοκαλλιέργειας και εναλλακτική διαχείριση των κελυφών

Η καλύτερη οργάνωση των μυδοκαλλιεργειών στο δυτικό Θερμαϊκό Κόλπο και κυρίως στις περιοχές Χαλάστρας – Κυμίνων, είναι ιδιαίτερης σημασίας για μια σημαντική παραγωγική δραστηριότητα, που εξαρτάται άμεσα από την καλή κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Περί το 80% της ελληνικής παραγωγής μυδιών εντοπίζεται εδώ και από αυτό, το 90% εξάγεται στο…

Continue reading