Δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, δεν υπάρχει δεύτερη Θεσσαλονίκη!

Με τον πιο σαρωτικό και οδυνηρό τρόπο η κλιματική κρίση ανατρέπει τις ζωές μας και διαλύει σαν χάρτινους πύργους τα έργα βιτρίνας, επικοινωνιολογίας και διασπάθισης δισεκατομμυρίων του δημόσιου χρήματος από τους πολιτικά αρμόδιους. Και στη Θεσσαλονίκη; Και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια ακριβώς. Απροετοίμαστοι, “δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα! προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!”.
Το ότι η παρούσα διοίκηση του Δήμου δεν έχει κανένα ρεαλιστικό σχέδιο διάσωσης μας και προστασίας των αστικών υποδομών για την περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, το συνειδητοποιούμε καθημερινά με όσα διαβάζουμε και ζούμε. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης (το 2015, από την τότε δημοτική διοίκηση), στο δίκτυο των «100 Ανθεκτικών Πόλεων» (100 Resilient Cities) -που με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller έχει σκοπό να βοηθήσει πόλεις ανά τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι στις φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις – φαίνεται να έχει μείνει κενό γράμμα.
Τι κάνουμε λοιπόν; Το κυριότερο μέρος της μείωσης των καταστροφικών επιπτώσεων έχει αποδειχθεί πως είναι η διαχείριση. Δημοσιεύουμε παρακάτω ορισμένα σημεία από το πρόγραμμα της σύμπραξης της “Θεσσαλονίκης για όλους” με την “Οικολογία – Αλληλεγγύη” (με υποψήφιο δήμαρχο τον Σπύρο Πέγκα) που αφορούν τη διαχείριση, από την δημοτική διοίκηση, της κλιματικής αλλαγής και της ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης σε φυσικά φαινόμενα παρόμοια με αυτά που ζει η μισή Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Τα έχουμε σταχυολογήσει από διαφορετικές θεματικές του συνοπτικού μας προγράμματος (Δόμηση/λειτουργία της πόλης, Ενέργεια/Κλιματική κρίση, Ύδρευση-Αποχέτευση, Συντονισμός για το περιβάλλον, Ανθεκτικότητα, Πράσινοι χώροι).
Για να εφαρμοστούν χρειαζόμαστε ισχυρούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε μια δημοτική διοίκηση με ανθρώπους έντιμους, εργατικούς, στοχοπροσηλωμένους στην κοινωνική πρόνοια, σε συνεργασία με παρόμοιας πάστας επιστήμονες και επαγγελματίες και σε συνεργασία με δημοτικούς συμβούλους άλλων παρατάξεων με τις ίδιες αξίες και έννοιες. Πάνω από όλα, προτεραιότητά μας να γίνει η ζωή και ο σεβασμός στους πολίτες.
Μερικά σημεία από το πρόγραμμα:
– Επικαιροποίηση του προγράμματος «Θεσσαλονίκη 2030» και ενίσχυση των σχετικών δομών του Δήμου με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της Θεσσαλονίκης έναντι φυσικών ή άλλων καταστροφών (π.χ. σεισμοί, κλιματική κρίση, πανδημικές ασθένειες, οικονομικές κρίσεις κ.ά.) που απειλούν τόσο τις υποδομές της όσο και τους κατοίκους.
– Συνέργειες με πανεπιστημιακούς, επαγγελματικούς και τεχνικούς φορείς της πόλης για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δεδομένων γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με στόχο την έγκαιρη πρόγνωση και μείωση του κινδύνου.
– Καθορισμός υπεύθυνου φορέα για ανάληψη δράσεων με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται.
– Εναρμόνιση και ενεργοποίηση των πολιτικών που απορρέουν από το πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων (Climate – Neutral and Smart Cities).
– Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας/τμήματος αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης με στόχο τόσο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των υπαλλήλων.
– Τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και εγκατάσταση οικιακών συστημάτων ΑΠΕ.
– Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, όπου μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους Δήμους, σε συνδυασμό με εγκατάσταση έργων ΑΠΕ μεσαίας κλίμακας.
– Αποκλεισμός οποιουδήποτε πλωτού σταθμού LNG στον Θερμαϊκό Κόλπο και τον Όρμο Θεσσαλονίκης.
– Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπισης της Κλιματικής κρίσης και ενίσχυσης της Ανθεκτικότητας της Πόλης.
– Σύσταση Συμβουλίου Περιβάλλοντος σε μητροπολιτικό επίπεδο, που θα συντονίζει τις ενέργειες όλων των φορέων και οργανώσεων που εμπλέκονται στα θέματα του περιβάλλοντος και θα καθορίζει μια ενιαία πολιτική βασιζόμενη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
– Μέτρα για την αποτροπή κάθε νέας αύξησης του δομημένου περιβάλλοντος, παρά μόνο αντικατάσταση του υπάρχοντος δυναμικού (Νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο).
– Παρακολούθηση του οικολογικού αποτυπώματος της πόλης.
– Ενσωμάτωση «πράσινων» πολιτικών σε κάθε πολιτική απόφαση που αναφέρεται στις υποδομές της πόλης με στόχο την κλιματική ουδετερότητα και την ενεργή αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
– Προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων (και της περιφερειακής τάφρου) και σχεδιασμός επαναφοράς κάποιων από αυτά (ρέματα Τούμπας, Νέστορος Τύπα, Τριανδρίας, Δόξας, κλπ).
– Αποτροπή της οικοδόμησης-ασφαλτόστρωσης του ρέματος Κρυονερίου και κάθε οικοδομικής άδειας που διεκδικείται εντός του.
– Συνεργασία με ΕΥΑΘ για ανασχεδιασμό του αποχετευτικού συστήματος του κέντρου της πόλης και σταδιακή μετατροπή του από παντορροϊκό σε χωριστικό δίκτυο (ακαθάρτων και ομβρίων) για τον περιορισμό πλημμυρικού κινδύνου υπογείων σε περιπτώσεις εξαιρετικών καταιγίδων.
– Συνεχής και συστηματικός καθαρισμός των πεζοδρομίων, κρασπέδων, φρεατίων.
– Συνολική αντιμετώπιση του θέματος των ρεμάτων της πόλης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία τους ως πράσινων πνευμόνων και η αποτελεσματική διόδευση των υδάτων στη θάλασσα.
– Επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης του δικτύου «Ανθεκτικών Πόλεων» και του γνωστικού αποθέματος και της παγκόσμιας εμπειρίας για την αποτροπή αρνητικών φαινομένων λόγω της κλιματικής κρίσης.
– Ενίσχυση της δενδροφύτευσης στα πεζοδρόμια, τις πλατείες και τα πάρκα και δημιουργία πράσινων διαδρομών που συνδέουν τους χώρους πρασίνου της πόλης. Υπερδιπλασιασμός των υπαρχόντων δέντρων στη διάρκεια της πενταετούς θητείας και σταδιακή προσέγγιση των διεθνώς παραδεκτών προτύπων του ΠΟΥ (ελάχιστος χώρος αστικού πρασίνου 8-10 τ.μ. ανά κάτοικο). – Επιλογή ειδών δέντρων και θάμνων που είναι κατάλληλα για τις κλιματικές συνθήκες της Θεσσαλονίκης, αντέχουν στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και απορροφούν σε υψηλό ποσοστό τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία υγιούς και λειτουργικού μακροχρόνιου αστικού πρασίνου.
– Σύνδεση του περιαστικού δάσους Σέιχ Σου με τον χώρο της ΔΕΘ, του Γ’ ΣΣ και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ως ενιαίος χώρος πρασίνου (Μητροπολιτικό Πάρκο), με τα ρέματα ως άξονες διείσδυσης του πράσινου στην πόλη.
– Ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης και Προστασίας του Δάσους-Πάρκου. Αποκατάσταση πρόσβασης πεζών και αποκλεισμός πρόσβασης Ι.Χ. Αποκλεισμός κάθε προσπάθειας οικοπεδοποίησης του Σέιχ Σου και απαγόρευση μη ήπιων παρεμβάσεων.
– Πλήρης χαρτογράφηση και ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.