Σημαντικά για τις Σέρρες τα προβλήματα από τον αγωγό TAP

Τοποθέτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Τις ενστάσεις των κατοίκων των Σερρών για την όδευση του αγωγού TAP και την εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στο Δήμο Εμμ. Παππά Σερρών εξέφρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης τόνισε ότι ο αγωγός διασχίζει γη υψηλής παραγωγικότητας, ανάμεσα από τις Σέρρες και το Νέο Σκοπό, και υπάρχουν φόβοι για ανεπανόρθωτες βλάβες από τη συμπίεση της γης, το μικρό βάθος εγκατάστασης του αγωγού, τη δυσκολία σε μελλοντικούς αναδασμούς, δρόμους, αρδευτικά δίκτυα κλπ. Επίσης, ότι ο Συμπιεστής Φυσικού αερίου θα διοχετεύει στην ατμόσφαιρα σημαντικές ποσότητες από καυσαέρια.

Και ρώτησε τη διοίκηση της Περιφέρειας για την πολιτική αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ζωή στο νομό Σερρών. Επίσης, για το πώς οι πολίτες και η τοπική κοινωνία, που αισθάνονται απροστάτευτοι απέναντι στις μεγάλες εταιρίες και τους σχεδιασμούς, μπορούν να έχουν έγκυρη πληροφόρηση.

Η απάντηση του αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Μωϋσίδη ήταν ότι όντως υπάρχουν τα προβλήματα που παρουσίασε ο Μ. Τρεμόπουλος και ότι εξετάζονται τρεις εναλλακτικές λύσεις για τον αγωγό και τη θέση του συμπιεστή, προς τον Βερτίσκο.

Πιο αναλυτικά, ο Μ. Τρεμόπουλος είπε στην επερώτησή του ότι ο αγωγός θα λειτουργεί με πίεση πάνω από 90bar και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

Το γεγονός ότι σχεδιάζεται εγκατάσταση Συμπιεστή Φυσικού αερίου ο οποίος θα διοχετεύει στην ατμόσφαιρα 950.000 m3 / ώρα καυσαέρια με περιεκτικότητα 50 mgr NOX ανά m3. Υπόψη ότι τα όρια για τον άνθρωπο είναι στα 50μgr/ m3.

Στο σταθμός συμπίεσης (δυναμικότητας περίπου 100MW), σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) της εταιρείας, η ατμοσφαιρική επιβάρυνση θα είναι μεγάλη, αλλά εντός των νομίμων ορίων υγείας για τον πληθυσμό της περιοχής. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας βασίζονται σε μελέτη του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, που δεν παρουσιάζεται στα παραρτήματα της μελέτης ΜΠΚΕ. Εκπρόσωπος του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ δήλωσε δημοσίως ότι το μοντέλο διασποράς ρύπων καθώς και οι λοιπές εκτιμήσεις της μελέτης τους, αφορούν το 90% των τύπων καιρού της περιοχής του σταθμού, χωρίς να λάβουν υπόψη καθόλου το έντονο (σε χρόνο και έκταση) φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής του λεκανοπεδίου των Σερρών.

Η πόλη των Σερρών και οι γύρω περιοχές, ιδιαίτερα φέτος, υποφέρουν από αέρια ρύπανση και έντονα αισθητή αιθαλομίχλη λόγω της χρήσης καυσίμων για τη θέρμανση οικιών και βιοτεχνιών (ακόμη και χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων), χωρίς να έχει μελετηθεί η πραγματική επίδραση του ήδη υπάρχοντος σταθμού ηλεκτροπαραγωγής/τηλεθέρμανσης δυναμικότητας περίπου 10MW και χωρίς να διαθέτει αξιόπιστες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τρόπο αντιμετώπισης αυτής.

Σύμφωνα με την ΜΠΚΕ της εταιρείας οι αέριοι ρύποι είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Μετά την έξοδό τους, όμως, από τις καμινάδες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ηλιακής ακτινοβολίας ξεκινούν μια σειρά από διαδοχικές, αλυσιδωτές χημικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με μελέτες σε μονάδες καύσης φυσικού αερίου στον Καναδά, οι αέριοι ρύποι που προκύπτουν είναι λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM 2,5), διοξείδιο του αζώτου (NO2), τροποσφαιρικό όζον (Ο3), διοξείδιο του θείου (SO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs).

Οι επιπτώσεις των αερίων αυτών ρύπων στην υγεία του ανθρώπου είναι σοβαρές και επιβλαβείς ακόμη και σε συγκεντρώσεις πολύ κάτω των επιτρεπόμενων ορίων. Είναι άγνωστη η αθροιστική δράση όλων των ρύπων μαζί στην ανθρώπινη υγεία και η παρουσία τους στην ατμόσφαιρα αποτελεί μια συνδυασμένη επίθεση στην υγεία. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια πνεύμονα ανά μονάδα σωματικού βάρους με συνέπεια τη μεγαλύτερη έκθεση στους αερίους ρύπους και επομένως οφείλουμε να λάβουμε ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία τους.