Υπερβολική η πύκνωση των τουριστικών καταλυμάτων στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή του Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  (ΠΚΜ) που πραγματοποιήθηκε εντός της Μεγάλης Εβδομάδας (12/4/2017), συμπληρώθηκε η εικόνα της μορφής τουριστικής «ανάπτυξης» που θα επικρατήσει στην περιοχή τις επόμενες δεκαετίες.

Η διάσωση του Ξενία, το οποίο αποτελεί «διατηρητέο μνημείο», αποτελεί πιθανότατα καλή είδηση. Ωστόσο, αυτή θα συνοδεύεται από την κατασκευή πολυάριθμων οικίσκων, ενώ θα μετασκευαστεί και μια υπάρχουσα προβλήτα σε λιμένα για τουριστικά σκάφη. Υπάρχουν ήδη διαμαρτυρίες του Τοπικού Συμβουλίου Παλιουρίου για το ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων του Παλιουρίου στην παραλία, ούτε χώρος στάθμευσης, ενώ η προβλήτα που έχει κατασκευαστεί πριν το 1940 ήδη εξυπηρετεί σκάφη ντόπιων για ξεναγήσεις τουριστών, αλλά και αλιευτικά σκάφη ντόπιων ψαράδων. Εντός της εκμετάλλευσης υπάρχουν οικότοποι Natura 2000 (υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και ύφαλοι με σκληρά πετρώματα), τους οποίους οι εταιρεία αναφέρει ότι θα σεβαστεί.

Η συγκεκριμένη επένδυση για τη δημιουργία τουριστικού καταλύματος πέντε αστέρων δεν είναι η μόνη στην περιοχή. Ήδη άλλες τέσσερις παρόμοιες επενδύσεις πέντε αστέρων και τεραστίων διαστάσεων, οι οποίες θα εξυπηρετούν χιλιάδες τουρίστες, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό κατασκευή στην περιοχή, όπως π.χ. το Mare Village στο Κάνιστρο.

Βέβαια, όλα αυτά φαίνεται πως είναι σύμφωνα με την εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) Παλιουρίου. Ωστόσο, τα ΕΣΧΑΔΑ πρέπει να εντάσσονται σε υφιστάμενα Χωροταξικά Σχέδια Εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή να μην ανατρέπουν τη χωροταξική λειτουργία που έχει οριστεί από αυτά. Σήμερα όμως, όλα αυτά τα σχέδια είναι ακόμη σε διαδικασία θεσμοθέτησης, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό [1].

Πέρα από τις τυπικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, είναι πολλοί εκείνοι που όπως και η διοίκηση της ΠΚΜ θεωρούν ότι η κατασκευή όσο το δυνατόν περισσότερων πολυτελών καταλυμάτων στις καλύτερες παραλίες της Χαλκιδικής θα φέρει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και «ανάπτυξη». Ωστόσο, οι κίνδυνοι της επέκτασης του συγκεκριμένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης είναι γνωστοί από το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου η μεγάλη πύκνωση των τουριστικών καταλυμάτων τελικά υποβάθμισε περιβαλλοντικά και αισθητικά τις περιοχές, με αποτέλεσμα να πέσει κατακόρυφα και η ζήτηση.

Αποτελεί πάγια θέση της Οικολογίας Αλληλεγγύης η εφαρμογή ενός ήπιου μοντέλου τουρισμού, με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές που σέβονται το ελληνικό φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στον οικοτουρισμό και τον αγροτουρισμό. Συχνά έχουμε ασκήσει κριτική στα εντατικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν ή στα υπερεντατικά που σχεδιάζονται για το μέλλον. Καλούμε λοιπόν τη διοίκηση της Περιφέρειας να μελετήσει τους κινδύνους που ενέχει η διαμορφούμενη κατάσταση για το περιβάλλον και τους κατοίκους της Κασσάνδρας και να καταρτίσει ένα εναλλακτικό σχέδιο τουριστικών κατευθύνσεων στη Χαλκιδική, για την περίπτωση που το σημερινό μοντέλο παρουσιάσει ανεπιθύμητες παρενέργειες.