Οι πλημμύρες θέτουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής

Οικολογικό σχεδιασμό ζητά ο Μ. Τρεμόπουλος

Μακροπρόθεσμο οικολογικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, με λεκάνες εκτόνωσης και φυτεύσεις στη λεκάνη απορροής ζητά από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης  Τρεμόπουλος, θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

Αφορμή είναι το μεγάλο ύψος των βροχοπτώσεων του φετινού χειμώνα που ανέβασε τη στάθμη των λιμνών και των υδατικών αποθεμάτων, προκάλεσε όμως και σοβαρές ζημιές σε όλη τη Β. Ελλάδα, από το γεφύρι της Πλάκας στο Ν. Ιωαννίνων έως τον Έβρο.

Ειδικά τις τελευταίες μέρες, ο Νομός Σερρών έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς έχουν πλημμυρίσει περί τα 50.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε δεκάδες χωριά. Φθορές έχουν υποστεί τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, αγροτικοί δρόμοι και γέφυρες έχουν κοπεί στα δυο, αντλιοστάσια έχουν σκεπαστεί από τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ στα αναχώματα της ροής του Στρυμόνα έχουν σημειωθεί καθιζήσεις και θραύσεις. Προφανώς θυμόμαστε και τους νεκρούς του περασμένου Δεκέμβρη σε Κιλκίς, Νέα Φιλαδέλφεια και Σχολάρι.

Θα πρέπει να ερευνηθεί σαφώς το γεγονός η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, λόγω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να εκφράζεται στην περιοχή μας με την αύξηση ακραίων φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως και πέρα από τα μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι φανερό ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης της νέας κατάστασης και σε επίπεδο Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων σε ποταμούς και χειμάρρους της περιοχής, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που να μην μεταχειρίζονται αυτές τις περιοχές ως αγωγούς υδάτων, αλλά ως φυσικά οικοσυστήματα με δυναμικό χαρακτήρα. Η οικολογική αναβάθμιση αυτών των οικοσυστημάτων, παράλληλα με την αποκατάσταση κατεστραμμένων υγροτόπων και τη δημιουργία νέων που θα βοηθούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών (π.χ. λεκάνες εκτόνωσης πλημμυρών), μπορούν να αποτελέσουν την κατευθυντήρια γραμμή για ένα νέο επιτελικό σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από μια νέα, πιο οικολογική φιλοσοφία.

Όπως δήλωσε ο Μ. Τρεμόπουλος «Πολλές φορές, όταν έρχονται στην Περιφέρεια για έγκριση πανάκριβα έργα αντιμετώπισης του συμπτώματος, έχουμε τονίσει την ανάγκη φύτευσης της λεκάνης απορροής γιατί κάθε δάσος συγκρατεί τόσο νερό όσο μια λίμνη ίσης έκτασης βάθους ενός μέτρου. Είναι καιρός πια, μετά και τους νεκρούς του περασμένου Δεκέμβρη να δούμε ένα συνολικό, μακροπρόθεσμο και οικολογικό σχέδιο».