Φωτίδου Δήμητρα

Γεννήθηκε το 1955 . Είναι λογίστρια-φοροτεχνικός  πτυχιούχος της ΑΒΣΘ. Υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση, την αυτοοργάνωση, τις ομάδες αυτοβοήθειας, την αλληλεγγύη και την άμεση δημοκρατία. Σ΄ αυτό το πλαίσιο εργάστηκε μεταξύ άλλων στην Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ και στις κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ. Συμμετείχε στην ομάδα εργαζομένων της συνεργατικής ΣΕΒΙΟΜΕ.

Θεωρεί ότι μείζον πρόβλημα σε όλες τις συλλογικότητες είναι το  πατριαρχικό αυταρχικό μοντέλο  που υποβόσκει άτυπα και εμποδίζει την πραγματική αυτοθέσμιση. Θεωρεί ότι το μέλλον ανήκει στην πολιτική οικολογία και την άμεση δημοκρατία.