Φωτόπουλος Φώτιος (Φώτης)

Μεταφραστής, σύμβουλος καριέρας και μηχανικός λογισμικού με μεταπτυχιακό στα ασφαλή υπολογιστικά συστήματα. Εργάστηκε στην Αγγλία ως προγραμματιστής, τεχνικός σύμβουλος και συντονιστής έργων. Τα τελευταία χρόνια συνδυάζει τη μετάφραση με τη διαγλωσσική επικοινωνία και την επαγγελματική συμβουλευτική. Από τον Μάρτιο του 2016 είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, με την οποία βοήθησε στη συνδιοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Επαγγελματιών Μεταφραστών μαζί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα με την επαγγελματική και δημόσια δράση του, το 2009 δημιούργησε τους Ομοτράπεζους, ένα από τα πρώτα δίκτυα αδιαμεσολάβητης επαφής μεταξύ κατοίκων της πόλης και μικρών παραγωγών. Το 2011 συνδιοργάνωσε την ιδρυτική συνάντηση της ομάδας Περιαστικών Καλλιεργειών. Τον ενδιαφέρει η πολιτική που υποστηρίζει με όραμα και πράξεις τη βιώσιμη και καινοτόμο παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών μέσα στην πόλη.