Ανύπαρκτη η συμμετοχή των Περιφερειών στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Συγκεκριμένo σχεδιασμό και δεσμεύσεις

ζητά η «Οικολογία-Αλληλεγγύη»

Εντονότερη εμπλοκή και συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και γενικότερα των Περιφερειών της χώρας στην προετοιμασία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ζητά ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Οικολογίας-Αλληλεγγύης» Μιχάλης Τρεμόπουλος, καθώς σε ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι η Ετήσια Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP21).

Η κρισιμότητα της Συνόδου εστιάζεται στην υιοθέτηση μιας παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας για το κλίμα, η οποία θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο . Δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο επίπεδο και με τι επιμέρους στόχους θα συμμετέχει η Ελλάδα, αν και τον Σεπτέμβρη οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συμφώνησαν τα κύρια σημεία της διαπραγματευτικής θέσης της Ένωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο ενδιάμεσος στόχος για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών τουλάχιστον κατά 50% κάτω από τα επίπεδα του 2009 έως το 2050 με τελικό στόχο τον μηδενισμό τους έως το 2100 .

Ευρύ πεδίο πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων παραμένει για τους φορείς της αυτοδιοίκησης, όπως για παράδειγμα το «Σύμφωνο των Δημάρχων», που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα 111 Δήμοι της Ελλάδας, από τους οποίους μόνον οι 5 έχουν περάσει στο στάδιο εφαρμογής. Δυστυχώς, το Σύμφωνο δεν έχει υπογράψει καμιά Περιφέρεια της Ελλάδας. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 . Ιδιαίτερα χρήσιμος στην ίδια κατεύθυνση είναι και ο «Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή» που εκδόθηκε το 2011, με πρωτοβουλία του WWF-Ελλάς .

Ο περιφερειακός σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα ούτε την κυβέρνηση, αλλά ούτε και την αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, σημαντικές πρωτοβουλίες παίρνονται τοπικά σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα. Καλούμε την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας να προβεί σε συγκεκριμένο τοπικό σχεδιασμό αλλά και την ΕΝΠΕ να συμμετέχει ενεργά και με προτάσεις στη Σύνοδο Κορυφής».