«Υποβαθμισμένο τοπίο» το Κιλκίς;

Εξορύξεις χρυσού, χαλαζίτη, μαρμάρου και απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων ενόψει

Μια τεράστια ζώνη νοτίως του Κιλκίς έως τη Ν. Σάντα, στη λεκάνη απορροής του Γαλλικού Ποταμού, απειλείται με τον χαρακτηρισμό της «Ζώνης Υποβαθμισμένου Τοπίου» στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, εκτός των άλλων για να «υποδεχτεί» και εξορύξεις χρυσού. Η Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία –Αλληλεγγύη» θεωρεί ότι πρέπει να προστατευτούν οι δασικές εκτάσεις και τα υδατικά αποθέματα της περιοχής και όχι να δοθούν νέες άδειες λατομείων μαρμάρου και χαλαζίτη.

Ήδη στην Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας της 28/9, συζητήθηκαν δυο θέματα σχετικά με αιτήματα εξόρυξης μαρμάρου και χαλαζίτη κοντά στη Νέα Σάντα του Δήμου Κιλκίς. Το πρώτο αφορούσε γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων, σε έκταση 52,487 στρ., στη θέση «Πετρωτή» της Τ.Κ. Μανδρών (με φορέα εκμετάλλευσης «Μποσκοψίου Γ.») και το δεύτερο γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της εκμετάλλευσης λατομείου χαλαζίτη, σε δημόσια δασική περιοχή έκτασης 29,017 στρ., στη θέση «Τρελλή – Βόρεια» της Τ.Κ. Χρυσόπετρας (με φορέα εκμετάλλευσης την «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.»).

Παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπως φάνηκε και από την τοποθέτηση εκπροσώπου τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αντίθετες. Και έχουν σοβαρά επιχειρήματα. Το λατομείο μαρμάρων έχει αιτηθεί εξόρυξης και σε άλλες παρακείμενες δημόσιες δασικές εκτάσεις (μεσογειακοί θαμνώνες μακκίας), οι οποίες ξεπερνούν συνολικά τα 200 στρ., σε μια περιοχή από όπου υδρεύονται πολλοί κοντινοί οικισμοί (Μάνδρα, Καμπάνη, Πυργωτό) και ανήκει στη λεκάνη απορροής του Γαλλικού Ποταμού. Ο πιο κοντινός οικισμός (Μάνδρα) απέχει μόλις 1,2 km. Το λατομείο χαλαζίτη απέχει επίσης ελάχιστα από τον κοντινό οικισμό της Χρυσόπετρας (1,5 km, αν και ο νόμος επιτρέπει την κατασκευή του ακόμη και σε απόσταση 500 μέτρων!) και βρίσκεται επίσης σε δημόσια δασική έκταση. Οι τοπικές κοινωνίες επίσης ανησυχούν για την έλλειψη πληροφόρησης και διαβούλευσης και κάνουν λόγο για περίεργα περιστατικά που παραπέμπουν σε προσπάθειες συσκότισης των διαδικασιών.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «Οικολογίας –Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος, ανέφερε στην τοποθέτησή του ότι χωρίς διάλογο, χωρίς αναφορά σε αντισταθμιστικά οφέλη και σε μέτρα που θα διαφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει καμιά διοίκηση ότι δεν θα έχει απέναντί της τις τοπικές κοινωνίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας τουλάχιστον αποδέχτηκαν να λάβουν υπόψη τους υπόμνημα (έστω και εκπρόθεσμο) του Δήμου Κιλκίς και να ζητήσουν γνωμοδοτήσεις τόσο της Δ/νσης Δασών, όσο και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Υπάρχουν όμως σημαντικές ανακρίβειες στις εισηγήσεις, που παραδέχτηκε και η υπηρεσία.

Βεβαίως, το αναπτυξιακό πλαίσιο που έχει γίνει αποδεκτό (ΠΠΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας) για ολόκληρη αυτή την περιοχή στα ανατολικά του Γαλλικού Ποταμού έχει δημιουργήσει μια εφιαλτική εικόνα για το μέλλον, όπως επεσήμανε σε πρόσφατο άρθρο του και ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, Σ. Δημητριάδης [http://goo.gl/S4MLt2]. Αυτό το πλαίσιο χαρακτηρίζει την περιοχή «Ζώνη Υποβαθμισμένου Τοπίου» ως λατομική και εξορυκτική περιοχή, η οποία σύμφωνα με τον Καθηγητή: «θα είναι και η πρώτη υποψήφια να γίνει αποδέκτης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων -πέρα από τα μεταλλευτικά που τα έχει εξασφαλισμένα- που θα προέρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα ίσως».

Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η περιοχή της Νέας Σάντας – Εξαμιλίων Κιλκίς έχει ήδη υποφέρει από τις εξορύξεις και δεν πρέπει να καταδικαστεί στο μέλλον να γίνει μια έρημη χώρα και υποψήφια αποδέκτης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Τα δασικά οικοσυστήματα και τα υδατικά αποθέματα αποτελούν πολύ πιο σημαντικούς και ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, από όπου μπορούν να ζήσουν και οι επόμενες γενιές. Ας προσπαθήσει και η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας να τους προστατέψει, να τους αναδείξει και να ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς, αντί να αποδέχεται για την περιοχή ότι θα είναι μόνιμο εξορυκτικό πεδίο μαρμάρου, χαλαζίτη και χρυσού και αποδέκτης αποβλήτων».