Επιμένει να οικοδομήσει βιότοπο Natura 2000 στον Κορινό Πιερίας το ΥΠΕΚΑ!

Image1Δικαστική προσφυγή ετοιμάζουν οι οικολόγοι

Αδιαφορώντας για τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση προχωρεί ακάθεκτη στην εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων και στην οικοπεδοποίηση προστατευόμενης περιοχής στις Αλυκές Κίτρους Πιερίας, καταγγέλλουν οι οικολόγοι της Κ. Μακεδονίας.

Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια «τακτοποίησης» μιας μεθόδευσης χρονολογούμενης από τη δεκαετία του ’90, υποστηρίζει η Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία-Αλληλεγγύη». Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου που αφορά την οικιστική «αξιοποίηση» έκτασης 2.041 στρεμμάτων, καθώς και την κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής για την εξυπηρέτηση των «επενδυτών» του υπό ίδρυση οικισμού «Ολυμπιάδα», στην παραλιακή ζώνη του Κορινού Πιερίας.

Ένα από τα βασικά εμπόδια στην οικοπεδοποίηση, το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα της περιοχής περιλαμβανόταν στο «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» (ΚΑΖ) Αλυκής Κίτρους και (σύμφωνα με τη νομοθεσία) απαγορευόταν η ένταξή του σε «πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό», είχε ήδη υπερπηδηθεί. Η σχετική μεθόδευση περιορισμού του καταφυγίου, ώστε να αποχαρακτηριστεί η προς οικοπεδοποίηση περιοχή, εκκρεμούσε ήδη από το 2012, και παρά την άρνηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού κ. Καλαφάτη να την υπογράψει, βρέθηκε τον Ιούλιο του 2014 ο πρόθυμος νέος αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς, που την υπέγραψε.

Image2

Όμως σημαντικό τμήμα της προς οικοπεδοποίηση περιοχής (1.210 στο σύνολο των 2.041 στρ.) προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς περιλαμβάνεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Νatura 2000 με κωδικό GR1250010, ενώ το παραλιακό μέτωπο περιλαμβάνεται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) του Δικτύου Νatura 2000 με κωδικό GR1220004. Και η απόπειρα της οικοπεδοποίησης παραβαίνει ευθέως το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ που ορίζει ότι: «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί».

Για τον λόγο αυτό, είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ερωτήσεις των ευρωβουλευτών των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου το 2011 και Νίκου Χρυσόγελου το 2013, ζητώντας εξηγήσεις από τις ελληνικές Αρχές. Είχε προηγηθεί διάνοιξη δρόμων στην περιοχή αλλά είχαν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι και έτσι, έπειτα από παρέμβαση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, τα έργα είχαν «παγώσει».

Το πρόβλημα φαίνεται να αναγνωρίζει και η πρόσφατη υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, καθώς περιορίζει την προς οικοπεδοποίηση περιοχή κατά 520 στρεμ. από τα 1.210 της ΖΕΠ, προκειμένου όπως γράφει «να διασφαλίζονται στο μέγιστο βαθμό οι περιβαλλοντικές-οικολογικές απαιτήσεις των φυσικών στοιχείων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του έργου». Ωστόσο η σολομώντεια αυτή λύση είναι απολύτως αυθαίρετη, καθώς δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια που οδήγησαν στον περιορισμό της προς οικοπεδοποίηση έκτασης. Έρχεται μάλιστα σε ευθεία αντίθεση με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ορίζει ότι: ««εντός των ορίων οικισμών … δεν μπορεί να περιληφθή οιοδήποτε μέρος βιοτόπου μετά του αντιστοίχου οικοσυστήματος αλλ’ αντιθέτως τα όρια του οικισμού δέον να χαράσσονται εις ικανήν απόστασιν διασφαλίζουσα το απρόσβλητον των οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις λειτουργίας του οικισμού» (3955/95 και 3956/95 αποφάσεις του ΣτΕ).

Xartis_Korinos

Και με αυτή τη δόλια παράκαμψη της λογικής, αλλά και της νομοθεσίας, δρομολογείται πλέον η κατασκευή του τρίτου μεγαλύτερου οικισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 6.500 κατοίκων. Και μάλιστα σε έναν μοναδικό περιοδικά κατακλυζόμενο υγρότοπο που φιλοξενεί σημαντικό πλούτο ειδών ορνιθοπανίδας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, που παρακολουθεί συστηματικά τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Και όπως ο ΦΔ αναφέρει, «τα ενδιαιτήματα εξακολουθούν να αποτελούν ουσιαστικό βιότοπο αναπαραγωγής, διατροφής και διαχείμασης ειδών της ορνιθοπανίδας με παγκόσμια ή/και ευρωπαϊκή σημασία». Για τον λόγο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης είναι κάθετα αντίθετος στην οικοπεδοποίηση της περιοχής και το Διοικητικό του Συμβούλιο είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα αρνητικά (τον Σεπτέμβριο του 2013) για το έργο.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Μακεδονίας Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: “Σήμερα που το περιβάλλον δέχεται μια ολομέτωπη επίθεση και όλα είναι «προς πώληση», οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην οικοπεδοποίηση της περιοχής ανοίγουν τον δρόμο για αντίστοιχες ενέργειες και σε άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, εξυπηρετώντας κοντόφθαλμες και επιζήμιες για το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας, επιλογές. Γι’ αυτό και δεν θα το αφήσουμε να περάσει, εξαντλώντας τις δυνατότητες προσφυγής μας στα ελληνικά δικαστήρια αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Φωτογραφικό υλικό (συνημμένο)

Xartis_Korinos.jpg: Χάρτης της επίμαχης περιοχής με τα όρια του οικισμού και των προστατευόμενων περιοχών (πηγή: Φορέας Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα)

Image1.jpg: Καλαμοκανάς (είδος κριτήριο χαρακτηρισμού της περιοχής ως ΖΕΠ) φωλιάζει σε ημι-πλημμυρισμένο τμήμα εντός του χώρου παρεμβάσεων (Φωτογραφία Φορέα Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα)

Image2.jpg: Καλαμοκανάδες τρέφονται στα πλημμυρισμένα τμήματα (Φωτογραφία Φορέα Διαχείρισης Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα)

Πληροφορίες: 6976 448442

Ακολουθούν σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=652156#.VG2isaeSHCk.twitter

http://ecogreensalonika.wordpress.com/2011/10/26/korinos-pieria-plot-in-natura-2000-area/

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4700%3A2013-07-12-07-07-04&catid=73%3Aauroparlnews&Itemid=1

http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4545%3A2013-05-31-06-35-51&catid=73%3Aauroparlnews&Itemid=1