Κοτοπούλου Κωνσταντίνα

Σύντομο βιογραφικό

Εκπαιδευτικός σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Ψυχολογίας (ΒS, MS) Universityof Sheffield, Κοινωνική Λειτουργός (πτυχιούχος Δ.Π.Θ.) και Διατροφολόγος ΔΕ. Τελειόφοιτη μεταπτυχιακού με ειδίκευση το Περιβάλλον και την Υγεία και υποψήφια διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα και παρείχε εθελοντικά υποστήριξη μαθητών στην ενισχυτική διδασκαλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκθέσεις φωτογραφίας, προσωπικές και ομαδικές.

Κύριο όραμά της, μια πιο επικεντρωμένη στο περιβάλλον προσέγγιση για την πόλη με ενδιαφέρον απέναντι στον άνθρωπο και την κοινότητα, χωρίς διακρίσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας