Κυρίμης Χρήστος

Εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα της UNESCO που αφορούσαν τη ρύπανση της Μεσογείου. Από παλιά, μέλη της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, υποψήφιος και στο παρελθόν με την Οικολογία Αλληλεγγύη, έχει λάβει μέρος σε πολλές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.