Μάρκου Νικόλαος

Εκπαιδευτής ενηλίκων, εξεταστής προφορικών στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και μεταφραστής Ιταλικών με Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση και Διερμηνεία στο ΑΠΘ.

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, μέλος της Società Dante Alighieri Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Mensa.