Η μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης πηγαίνει στο …ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Διαμαρτυρία την Τετάρτη, 12.00

Αντιδρούμε στην βεβιασμένη προσπάθεια του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης να επικυρώσει το θέμα της εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Βορειοδυτικής Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης στη θέση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Αγνοεί τις αντιδράσεις των κατοίκων, των περισσοτέρων Δημάρχων και τη αντίθετη θέση όλων των παρατάξεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στην ειδική συνεδρίαση που έγινε στις 23/06/2009.

Την Τετάρτη 21/10/2009 στις 12.00 το μεσημέρι, θα είμαστε όλοι μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Καραβάν –Σεράι) όπου θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης για να καταδείξουμε ότι

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών που γίνεται χωρίς διαφανείς διαδικασίες,

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών χωρίς να γνωρίζουμε τη μέθοδο επεξεργασίας.

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών χωρίς να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην υγεία τη δική μας και των παιδιών μας.

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών που παραδίδει άνευ όρων τη διαχείριση των σκουπιδιών στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών που μας παρουσιάζεται σαν τη μόνη και μαγική λύση για τα σκουπίδια.

δε θα δεχτούμε την κατασκευή ενός εργοστασίου επεξεργασίας των σκουπιδιών όταν σαν ενεργοί πολίτες του 21ου αιώνα γνωρίζουμε  ότι οι μονάδες «ενεργειακής ή θερμικής επεξεργασίας» παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα από περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πλευράς και η αποδοχή τους δεσμεύει το μέλλον μας

Απαιτούμε:

Ο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης να πειθαρχήσει  στην Εθνική και Κοινοτική Δέσμευση και να εφαρμόσει επιτέλους:

Τη μείωση στην πηγή

Την επαναχρησιμοποίηση

Την Ανακύκλωση  – Κομποστοποίηση (με διαλογή στην πηγή)