Συνάντηση με τους συμβασιούχους του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πολύ ενημερωτική η συνάντηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου με τους συμβασιούχους εργαζομένους του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω Κοινωφελούς Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.

Και είναι να απορείς γιατί νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, με μισθούς “παρηγοριάς” των 480 ευρώ και με καλές αξιολογήσεις από τους προϊσταμένους τους ωθούνται στην ανεργία προεκλογικά, χωρίς μάλιστα να έχει εξασφαλιστεί η απασχόληση νέων.

Αν δεν λειτουργεί ο παραδοσιακός μηχανισμός “ψήφισέ με να σε κρατήσω” ή “σε παίρνω για να με ψηφίσεις”, ποιος ωφελείται από τη στάση αυτή, που δεν επιτρέπει τους ανθρώπους ούτε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο για να βγουν κανονικά μετά στην επιδοτούμενη ανεργία;

Όποιος σκεφτεί “οι εργολάβοι”, θα είναι κακός;