Να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στον Θερμαϊκό από τον νέο διάδρομο προσαπογείωσης

Εκτός από τον πολλαπλασιασμό των πτήσεων και το ζήτημα της αναβάθμισης ενός αεροδρομίου δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» ξαναφέρνει στον δημόσιο διάλογο τα ζητήματα της διάβρωσης των ακτών της Περαίας, αλλά και τις αλλαγές στις κινήσεις των ρευμάτων του Θερμαϊκού Κόλπου, που συνεπάγεται η ολοκλήρωση του διαδρόμου προσαπογείωσης 10/28 του αεροδρομίου «Μακεδονία». Και ζητά τη διενέργεια επιχειρησιακού προγράμματος για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κατασκευή του.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Εκτός από την κριτική που έχει γίνει για τη σκοπιμότητα του έργου, τις καθυστερήσεις και τις απειλές της ΕΕ, σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε εξαρχής η επέκταση του αρχικού διαδρόμου 10/28 κατά 1.000 μέτρα εντός του Θερμαϊκού Κόλπου, για τις συνέπειες της οποίας είχαν διαμαρτυρηθεί από το 2005 ακόμη, φορείς πολιτών της Περαίας, ενώσεις παράκτιων αλιέων, επιστήμονες και οικολογικές οργανώσεις. Η διάβρωση των ακτών της Περαίας, λόγω των αλλαγών στις κινήσεις των ρευμάτων του Θερμαϊκού, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, περιορίζοντας τις αμμουδιές που άλλοτε χαρακτήριζαν την περιοχή. Οι αλλαγές των ρευμάτων, που είναι υπεύθυνα για τον αυτοκαθαρισμό του Κόλπου από τους ποικίλους ρύπους, έχουν επιφέρει και άλλες μεταβολές στο θαλάσσιο οικοσύστημα, που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Ζητάμε, λοιπόν, τη διενέργεια επιχειρησιακού προγράμματος για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κατασκευή του διαδρόμου 10/28».

Οι ενστάσεις πριν την έναρξη κατασκευής του έργου αφορούσαν κυρίως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω της δραστικής τροποποίησης της παράκτιας δυναμικής, που θα άλλαζε τις ισορροπίες κίνησης και απόθεσης άμμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες διαβρώσεις στις ακτές της Καλαμαριάς, της Περαίας, των Ν. Επιβατών και της Αγίας Τριάδας και έντονες προσχώσεις ένθεν και ένθεν της επέκτασης. Είχαν αναφερθεί και σεισμικοί κίνδυνοι, γιατί βρίσκεται πάνω σε σεισμογενή περιοχή (ρήγμα Ανθεμούντα) και υπάρχει ενδεχόμενο βίαιης ανατροπής των γεωδυναμικών ισορροπιών, από την τοποθέτηση των 7.000.000 μ3 υλικών μπαζώματος.  Επίσης, δεν εξετάστηκε το υπαρκτό στον Θερμαϊκό φαινόμενο της καθίζησης σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης των υδάτων λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Αρνητικές επιπτώσεις του έργου είχαν γίνει εμφανείς και κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής. Ο Θερμαϊκός Κόλπος, είχε αντιμετωπιστεί από την εταιρεία κατασκευής, ως «ελεύθερος χώρος» απόρριψης των υλικών απόξεσης του βυθού στην περιοχή του έργου. Η έγκαιρη κινητοποίηση των πολιτών απέτρεψε και τη μετατροπή του σε σκουπιδότοπο για τη φορτηγίδα που χρησιμοποιούνταν για μεταφορά μπάζων. Οι ελάχιστες δεσμεύσεις που έθετε η περιβαλλοντική μελέτη, όπως η χρήση πετασμάτων ιλύος, δεν υλοποιήθηκαν. Ο υγρότοπος των εκβολών του Ανθεμούντα και του χειμάρρου της Θέρμης, εντός του οποίου κατασκευάστηκε αρχικά το αεροδρόμιο, υποβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο, ενώ υπήρξαν καταγγελίες για άντληση των υπόγειων νερών κάτω από το χώρο του μπαζώματος. Στο «αλιευτικό καταφύγιο» Ν. Επιβατών σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα από τις προσαμμώσεις.

Η χρησιμοποίηση του διαδρόμου αναμένεται να ξεκινήσει μετά το τέλος της φετινής θερινής περιόδου, με προδιαγραφές και για αεροσκάφη μακρινών πτήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και υπερδιπλασιασμού του αριθμού των πτήσεων που μπορεί να εξυπηρετεί ανά ώρα. Επίσης, σχετικά με το πρόβλημα του αεροδρομίου με τις ομίχλες και τις χαμηλές νεφώσεις, ο διάδρομος σε κάποιες περιπτώσεις θα βοηθήσει την κατάσταση, αλλά δεν θα δώσει οριστική λύση. Θεαματική βελτίωση θα υπάρξει μόνον όταν αλλάξει η διαδικασία της προσέγγισης των αεροσκαφών που θα γίνεται με τη βοήθεια δορυφόρου και όχι του συστήματος ILS.