Παναγιωτοπούλου Μαρία

Σύντομο βιογραφικό

Δασολόγος και Ορνιθολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σουηδία. Με κέντρο τη Θεσσαλονίκη μετακινείται σε Μακεδονία και Θράκη, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. στον Φορέα Διαχείρησης του Εθνικού Πάρκου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, μέλος της συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ «Γιορτές της Γης». Είναι μέλος της Eλληνικής Oρνιθολογικής Eταιρείας και έχει συμμετάσχει για περισσότερο από 20 χρόνια σε δράσεις καταγραφής και προστασίας της Ορνιθοπανίδας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Αναλυτικό βιογραφικό

Είναι Δασολόγος – Ορνιθολόγος και από το 1986 ασχολείται με την έρευνα και προστασία των άγριων πουλιών. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ με αντικείμενο την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και στο Τμήμα Οικολογίας του Παν/μίου του Lund (Σουηδία) με αντικείμενο την πληθυσμιακή κι εξελεκτική οικολογία.

Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών, για την ορνιθοπανίδα αλλά και για ενδιαιτήματα του παρ/τος Ι της Οδηγίας 92/43 και για άλλα προστατευόμενα είδη, συμμετέχοντας σε σχέδια παρακολούθησης και σε διαχειριστικά σχέδια προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Από το 1995 έχει δουλέψει συστηματικά σε υγροτόπους της βόρειας Ελλάδας (Νέστος, Βιστονίδα, Ισμαρίδα, παράκτιες λιμνοθάλασσες, Έβρος, λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, Λίμνη Κερκίνη, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα) και σε ορεινές και δασικές περιοχές (Οροσειρά Ροδόπης, Όρη Βόρας – Τζένα – Πίνοβο) με αντικείμενο την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας. Έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος, με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστήμονα, στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του. Είναι μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας από το 1987 και διετέλεσε μέλος του ΔΣ της, όπως επίσης υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ “Γιορτές της Γης” (2001 – 2017) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Οικοτοπία από το 1997.

Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικές ανακοινώσεις και άρθρα στο επιστημονικό της αντικείμενο, καθώς και αρκετά άρθρα με ευρύτερη θεματολογία.

Εργάζεται ως δασολόγος – ορνιθολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας.