Παράτυπη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Τρεμόπουλος: Tα ποσά για τις ξεναγήσεις θα φανούν χρήσιμα στη διοίκηση Ζέρβα, για να γνωρίσει την πόλη, έστω στο τέλος της θητείας της

 

Ως παράτυπη θεωρεί η «Οικολογία-Αλληλεγγύη» τη πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και μάλιστα διά περιφοράς, που κοινοποιήθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 11.00, στους δημοτικούς συμβούλους για αύριο Πέμπτη 14-9-2023 και ώρες 10:00-13:00!

«Ειδικά για τα θέματα 1ο και 3ο δεν στοιχειοθετείται από τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα των υπηρεσιών κάποιος “κίνδυνος” εκ της αναβολής, που να δικαιολογεί τη διαδικασία διά περιφοράς» δηλώνει ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Επίσης, τα θέματα δεν αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, όπως προβλέπει ο νόμος, αφού θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τα μεγάλα ποσά που δίνονται για ξεναγήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα φανούν χρήσιμα στην απερχόμενη διοίκηση Ζέρβα, για να γνωρίσει την πόλη, έστω στο τέλος της θητείας της».

Συγκεκριμένα, ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τρία θέματα που αφορούν:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για αεροπορικά εισιτήρια και ξεναγήσεις (Η εισήγηση συνοδεύεται από υπηρεσιακό σημείωμα για το κατεπείγον με την αιτιολογία ότι η σύσταση επιτροπής είναι απαραίτητη για την υπογραφή της σύμβασης)
  2. Κατανομή επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ προς σχολικές επιτροπές (Η εισήγηση συνοδεύεται από υπηρεσιακό σημείωμα για το κατεπείγον με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να δοθούν έγκαιρα οι πιστώσεις στα σχολεία για να καλύψουν τις ανάγκες τους ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς)
  3. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ ΑΚΜΗ στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (Η εισήγηση συνοδεύεται από υπηρεσιακό σημείωμα για το κατεπείγον με την αιτιολογία ότι το Α’ εξάμηνο των σπουδαστών ξεκινά την 1-11-2023).

Για το θέμα 1 η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορούσε να είχε εισαχθεί ως θέμα όταν είχε γίνει η κατάρτιση όρων και η δημοσίευση του διαγωνισμού (Ιούλιος 2023). Μάλιστα πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό που αφορά σε προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων (56.250€) και πραγματοποίηση ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης για αποστολές εξωτερικού (6.224,80€). Όσον αφορά το θέμα 3, η αίτηση του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει ημερομηνία 30-8-2023 άρα θα μπορούσε να είχε εισαχθεί ως θέμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (5-9-2023).

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην παρ. 4, αναφέρεται ότι η πρόσκληση κοινοποιείται στους συμβούλους με κάθε πρόσφορο μέσο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 5, αναφέρει ότι σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Στην ίδια παράγραφο αναφέρει ότι η διαδικασία της συνεδρίασης διά περιφοράς προβλέπεται στις περιπτώσεις όπου ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής.

Επίσης, στο άρθρο 65, παρ. 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης , καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.