ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε τις προγραμματικές μας θέσεις και τισ δράσεις μας σε κάθε Πρριφερειακή ενότητα (πρώην Νομαρχία) της Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής