Παρουσίαση των υποψηφίων της Οικολογίας – Αλληλεγγύης