Να αντιμετωπιστούν τα αίτια και όχι μόνο το σύμπτωμα της κόκκινης παλίρροιας

Μέτρα για τα αστικά και γεωργικά απόβλητα ζητά η «Οικολογία – Αλληλεγγύη»

Με τη μηχανική συλλογή της «κόκκινης παλίρροιας» δεν δίνεται ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που υποβαθμίζει την ποιότητα των νερών του Θερμαϊκού, παρά μόνο βελτιώνεται η αισθητική εικόνα της παραλίας και απομακρύνεται μικρό μόνο οργανικό φορτίο, τονίζει η «Οικολογία – Αλληλεγγύη».

«Τα αστικά λύματα, τα λιπάσματα, οι αστοχίες του αποχετευτικού συστήματος, οι παράνομες αποθέσεις βυτιοφόρων και πιθανόν άγνωστες άλλες πηγές προκαλούν το εύτροφο περιβάλλον στον ρηχό όρμο της Θεσσαλονίκης και απαιτούν ριζικές λύσεις», δηλώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Χρόνια τώρα ζητούμε τολμηρά μέτρα αντιμετώπισης της αστικής και αγροτικής ρύπανσης. Αν δεν αλλάξει όμως το παραγωγικό και διοικητικό μοντέλο, το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών θα συνεχίσουν να είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερους κινδύνους».

Η ερυθρά παλίρροια οφείλεται σε μικροοργανισμούς (δινομαστιγωτό Noctiluca) που ακολουθούν και τρέφονται με την «άνθιση» του φυτοπλαγκτού. Αποτελεί δηλαδή σύμπτωμα του ευτροφισμού που δημιουργείται στη θάλασσα από τις ρυπογόνες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η αποσύνθεση των μικροοργανισμών δημιουργεί υποξικές συνθήκες στα νερά, που φαίνονται όταν βγαίνουν με την άπνοια στην επιφάνεια. Όμως το φαινόμενο υπάρχει και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τον περασμένο Οκτώβριο, που μετακινείται συνεχώς με τον άνεμο και τα ρεύματα της θάλασσας. Δημιουργείται, έτσι, μια παχύρρευστη βλέννα με πολυάριθμα βακτήρια, καταναλώνεται το οξυγόνο, ελευθερώνεται και αναπαράγεται άζωτο που τρέφει το φυτοπλαγκτόν και ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται, με την παραπέρα υποβάθμιση του νερού και διατάραξη της λειτουργίας του τροφικού πλέγματος. Αυτή η υποβάθμιση, λόγω της θολότητας και της μείωσης του οξυγόνου, δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη ζελατινωδών οργανισμών και μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα ψάρια. Η ερυθρά παλίρροια δηλαδή είναι και σύμπτωμα αλλά και αίτιο παραπέρα υποβάθμισης της ποιότητας των νερών και πρέπει να αντιμετωπιστεί στην αιτία που το προκαλεί, όπως και το άλλο φαινόμενο, με το τοξικό φυτοπλαγκτόν, που είναι επικίνδυνο για τα οστρακοειδή και στο παρελθόν έχουν γίνει επιστροφές από το εξωτερικό.

Η «Οικολογία – Αλληλεγγύη» ζητάει να σταματήσει επιτέλους η ρύπανση του Θερμαϊκού από τα αστικά λύματα που καταλήγουν στον Δενδροπόταμο και από εκεί στον Θερμαϊκό. Έχει, μάλιστα, καταγγείλει ότι μέρος των λυμάτων δεν καταλήγει στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, γιατί δεν λειτουργεί το αντλιοστάσιο ΑΑ4, με αποτέλεσμα το ΑΑ3 να ρίχνει ανεπεξέργαστα τα απόβλητα στον Δενδροπόταμο. Επίσης, θυμίζει  ότι υπάρχει κίνδυνος από τα αντλιοστάσια του παραλιακού μετώπου (πχ Βασιλικό θέατρο, Ανάληψη, Χαμόδρακας κτλ), που παραμένουν χωρίς σωστή συντήρηση τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί αυτή στηρίζεται στο προσωρινό κλείσιμό τους, και όταν γίνεται έχει αποτέλεσμα τη ρύπανση της θάλασσας.

Επιπλέον, ζητάει να εντοπιστεί ο παράγοντας που αποτελεί την κύρια πηγή του ευτροφισμού και οι αρμόδιοι να μην περιορίζονται απλώς στο να απομακρύνουν το άφθονο, ζωντανό και νεκρό, δινομαστιγωτό, που με τη βλέννα συγκεντρώνει σκουπίδια κτλ.