Μια από τα ίδια ο «νέος» σχεδιασμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών

Εγκατάλειψη της καύσης και Εθνικό Σχεδιασμό ζητά η «Οικολογία-Αλληλεγγύη»

Καθόλου «νέο» δεν θεωρεί η Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία –Αλληλεγγύη» τον σχεδιασμό που προβλέπεται στη μελέτη για την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).

Μετά από δυο χρόνια απραξίας και κακού σχεδιασμού, αναμένεται να επιλεγεί ο ανάδοχος για την εκπόνηση της νέας μελέτης. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, κ. Μιχάλης Γεράνης, δηλώνει ότι στη νέα μελέτη που προβλέπεται να παραδοθεί στο τέλος του χρόνου, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για ΧΥΤΥ και ενεργειακή αξιοποίηση. Σε ό,τι αφορά στα έργα αποκατάστασης των προβλημάτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, η υποδοχή των σκουπιδιών στην κυψέλη 3 γίνεται κανονικά, ενώ προχωρά και η επαναδημοπράτηση για την αποκατάσταση των αστοχιών στα πρανή της κυψέλης και την ολοκλήρωση των έργων στην κυψέλη 4.

«Αυτοί που ευθύνονται για τη σημερινή κατάντια του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τα τεράστια προβλήματα διαχείρισης των σκουπιδιών της Θεσσαλονίκης, επιμένουν στην ίδια οδό της καύσης. Οι στόχοι που θέτουν για την ανακύκλωση είναι υποτυπώδεις ενώ είναι σαφές ότι και αυτούς θα τους υπονομεύσουν, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Μόνη ελπίδα αποτελεί πλέον ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), ώστε να εγκαταλειφθεί νομοθετικά η προοπτική της καύσης και να θεσμοθετηθεί η διαλογή στην πηγή. Ελπίζουμε ότι το υπουργείο ΠΑΠΕΝ θα το τολμήσει», δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος της «Οικολογίας –Αλληλεγγύης», Μιχάλης Τρεμόπουλος.