Σωτηριάδου Δήμητρα

σπουδάστρια, ακτιβίστρια σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης