Τρίτο πρόστιμο για τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης αλλά κανένα νέο για ποινικές ευθύνες

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά η «Οικολογία-Αλληλεγγύη»

Νέες πολιτικές οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων από την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση και όχι πρόστιμα που τελικά πληρώνουν οι πολίτες, ζητά η «Οικολογία-Αλληλεγγύη» και περιφερειακός της σύμβουλος Μ. Τρεμόπουλος, με αφορμή την απόφαση του Περιφερειάρχη που επέβαλε πρόστιμο 192.583 € στον ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας γιατί παραβίασε την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Το έγγραφο διαπιστώνει από 2-3-2015 συνολικά 9 παραβάσεις, που άρχισαν σχεδόν από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς μελέτη και έγκριση από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες, οι αλλαγές των βασικών χαρακτηριστικών του έργου χωρίς έγκριση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και νέα ΑΕΠΟ, οι υπερβάσεεις των ρύπων στα υγρά απόβλητα που εξέρχονται εκτός ΧΥΤΑ, οι κατ’ εξακολούθηση διαρροές στραγγισμάτων, η μη πραγματοποίηση προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, η μη προσκόμιση της Άδειας Λειτουργίας και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λατομείου ή δανειοθαλάμου προμήθειας εδαφικού υλικού.

Όπως δήλωσε ο Μ. Τρεμόπουλος και στη σχετική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής [1], «τα πρόστιμα δεν αποτελούν λύση, αφού τα πληρώνουν πάλι οι πολίτες κι όχι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κονδύλια» και συμπλήρωσε ότι «εδώ υπάρχουν και ποινικές ευθύνες». Πρότεινε δε, άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας:

  • Να υποχρεωθεί ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας να λάβει τα άμεσα μέτρα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκάλεσαν οι αστοχίες (λιμνοδεξαμενή διασταλαζόντων, συλλογή βιοαερίου, επέκταση βιολογικού, αποκατάσταση κυττάρου Α3).
  • Να εξεταστεί η δυνατότητα μη απόρριψης απορριμμάτων για λίγες βδομάδες, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα στεγανοποίησης της κυψέλης 3.
  • Να επανεξεταστεί το μοντέλο διαχείρισης που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα και αντίκειται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Πάγωμα και επανεξέταση των συμβάσεων για τα εργοστάσια. Να ολοκληρωθεί ο ΠΕΣΔΑ, αφού ζητηθεί να εκπονηθούν αρχικά οι Τοπικοί-Δημοτικοί Σχεδιασμοί, ώστε να γίνει ο ΠΕΣΔΑ με συγκεκριμένα στοιχεία και για την ποιότητα και για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα ζητηθεί να διαχειριστεί σε επίπεδο Περιφέρειας.
  • Να απορριφτεί κάθε σχεδιασμός για εργοστάσια άμεσης ή έμμεσης καύσης, που σχετίζονται και με το θέμα του ΣΜΑ Ευκαρπίας.

Επειδή στην ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος υπάρχει αναφορά για επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η δυσμενής αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων που θα δέχεται ο ΧΥΤΑ. Υπάρχει και σχετική απόφαση του Φορέα Διαχείρισης της Κορώνειας για την τροποποίηση της ΜΠΕ του ΧΥΤΑ.

«Επειδή από το 2007 καταγγέλλουμε όλα αυτά που υπηρεσίες διαπιστώνουν σήμερα αλλά η δικαίωσή μας δεν συνοδεύεται από ευχάριστα συναισθήματα, επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση ότι το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο», δήλωσε ο δήλωσε ο Μ. Τρεμόπουλος.

 

[1] https://eco-solidarity.gr/action-and-criminal-liabilities-for-mavrorachi-landfills/