Κατεβαίνουν 3 κεραίες στην Πυλαία!

Άλλη μια νίκη των πολιτών

Pylaia-Keraies-Vodafon-IMG_2015Σημαντική και πλήρως τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση δικαιώνει τους 332 κατοίκους που προσέφυγαν με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον σταθμού τριών κεραιών κινητής τηλεφωνίας της Vodafone στην Πυλαία.

Τους πολίτες εκπροσώπησε στο δικαστήριο ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ενώ πρόσθετη παρέμβαση έκανε στη συζήτηση και ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη με μαρτυρία του Δημάρχου Ι. Καϊτετζίδη υπέρ των κατοίκων. Ως μάρτυρας κατέθεσε και ο περιφερειακός σύμβουλος Γ. Θεοδωρόπουλος.

Η «Οικολογία-Αλληλεγγύη» στηρίζει έμπρακτα τους αγώνες των πολιτών εναντίον της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εδώ και μια 15ετία και έχει ζητήσει επανειλημμένα να προστατευτεί η υγεία τους και όχι τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, που από το 2006 επηρεάζουν τις κυβερνήσεις στο να αλλάζουν συνεχώς υπέρ τους τη νομοθεσία.

Η συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου δέχεται ότι υπάρχει «επικείμενος κίνδυνος» για «μη αναστρέψιμες βλάβες», εφόσον η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι «επιβλαβής αναμφίβολα» και δικαιολογημένα «προκλήθηκε αναστάτωση, έντονη ανησυχία για την υγεία» των κατοίκων και των μαθητών.

Δέχεται, επίσης, ότι τα όρια εκπομπής πρέπει να υποστούν «μεγάλη μείωση με τα νέα επιστημονικά δεδομένα» αλλά και ότι η όποια επιστημονική αβεβαιότητα αποτελεί «τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος» με βάση την αρχή της προφύλαξης.

Η απόφαση δέχεται ότι απαιτούνται «πρόσθετα μέτρα προφύλαξης» των πολιτών «για να μην επέλθει το χειρότερο», όπως το να μην εγκαθίστανται οι κεραίες σε κοντινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, να μη βρίσκονται οι κατοικίες στο ίδιο υψόμετρο με τις κεραίες και να μην είναι σε μικρή απόσταση από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Επιπλέον, η απόφαση δέχεται ότι «τα σημερινά όρια έκθεσης του κοινού στην ακτινοβολία δεν είναι πλέον ασφαλή για την υγεία και χρήζουν αναπροσαρμογής ώστε να μειωθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις βιολογικές επιπτώσεις και τη μακρόχρονη και συνεχή έκθεση των ανθρώπων και των ευάλωτων ομάδων».

Όσον αφορά τις μετρήσεις που έχει κάνει η εταιρεία με πανεπιστημιακό εργαστήριο και δεν διαπίστωσε υπερβάσεις των ορίων, κρίνει ότι έχουν «σχετική μόνον αξία», αφού είναι «ζήτημα ανοιχτό στην επιστημονική έρευνα ως προς τα ασφαλή όρια». Γι’ αυτό και τα θεσπισμένα μέτρα «δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επαρκή μέτρα προφύλαξης».

Είναι σημαντικό ότι το δικαστήριο δέχεται και το ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα συχνών και επιστημονικών ελέγχων» ενώ «η ένταση ισχύος μπορεί να μεταβάλλεται με ευχέρεια».

Η απόφαση δέχεται, επίσης, ότι κακώς «δεν αναπροσαρμόστηκαν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού» ενώ αντιθέτως καταργήθηκε η απαιτούμενη παλαιότερα έγκριση περιβαλλοντικών όρων και αντικαταστάθηκε από μια απλή δήλωση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Η απόφαση υποχρεώνει την εταιρεία να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του σταθμού των κεραιών και εντός 30 ημερών από την επίδοση θα πρέπει να απομακρύνει τις κεραίες. Αν αυτό δεν το πράξει, δίνει το δικαίωμα στους κατοίκους να προχωρήσουν στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραιών με έξοδα που θα πληρώσει η εταιρεία. Τέλος δίνει προθεσμία 2 μηνών για την άσκηση τακτικής αγωγής.