Ζουπίδης Αναστάσιος

Ο Τάσος Ζουπίδης είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, όπου εργάζεται από το 2017. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΠΜΣ «Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, καθώς και διδακτορικού διπλώματος από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση καινοτόμων Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών, οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Έχει εργαστείγια πολλά χρόνια ως στέλεχος της Εθελοντικής Εργασίας σε δράσεις της.