ΚΙΛΚΙΣ

Τι θέλουμε για το Κιλκίς

ΛΕΜΕ ΝΑΙ

 • Στην προστασία της ποιότητας ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως προτεραιότητες για την περιφερειακή πολιτική
 • Στη βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία που δεν κατασπαταλούν φυσικούς πόρους και χημικά, προτεραιότητα στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
 • Σε ένα σύστημα βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με βάση τη μείωση του όγκου, το διαχωρισμό στην πηγή και την ανακύκλωση, όπου οι πολίτες εκπαιδεύονται και συμμετέχουν ενεργά στις προϋποθέσεις αλλά και στα αποτελέσματα αυτής της δράσης
 • Στην ήπια οικοτουριστική αξιοποίηση του Αξιού, της Πικρολίμνης, της Δοϊράνης καθώς και  στον αγρουτουρισμό,  το μοναστηριακό, εναλλακτικό, φυσιολατρικό και αθλητικό τουρισμό και τις σπάνιες φυσικές και ανέπαφες περιοχές του Κιλκίς
 • Στη σύνδεση με προαστιακό του Κιλκίς και του Πολυκάστρου με τη Βιομηχανική περιοχή και τη Θεσσαλονίκη
 • Στην ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων μετακινήσεων: σωστή αστική συγκοινωνία, σύνδεση των αστικών κέντρων με τους οικισμούς, ευρύχωρα και ελεύθερα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι μέσα στην πόλη αλλά και μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση ποδηλάτων μεταξύ των οικισμών κοντά στα αστικά κέντρα του νομού, περιφρούρηση των λίγων ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει, δημιουργία νέων χώρων για την ανάπτυξη των σχέσεων της γειτονιάς και της επικοινωνίας των ανθρώπων
 • Στη μετατροπή των πρώην στρατοπέδων σε χώρους αναψυχής, πολιτισμού, υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, περιαστικών καλλιεργειών με πλήρη απαγόρευση νέας δόμησης στις εκτάσεις τους.

Ο νομός Κιλκίς, με το φυσικό ανάγλυφο, την πολυμορφία στη βλάστηση, τη χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, τα σταθερά ρεύματα αέρα, την υψηλή ηλιοφάνεια, την ξηρότητα του κλίματος και την εγγύτητα προς το μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης διαθέτει τεράστιες δυνατότητες συνδυασμένης πρωτογενούς παραγωγής και οικοτουριστικής ανάπτυξης, με παράλληλη αξιοποίηση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων που προσφέρει η τώρα παρακμάζουσα βιομηχανική περιοχή στο Σταυροχώρι. Μπορεί, πραγματικά, ο νομός αυτός να γίνει ο κοντινός τροφοδότης της Θεσσαλονίκης.

Αρκεί να εφαρμοσθούν αποκεντρωμένα περιφερειακά μοντέλα που αξιοποιούν βιώσιμα τους τοπικούς πόρους. Πολιτικές που δίνουν έμφαση στη διαχείριση του νερού, την παραγωγή υψηλής αξίας προϊόντων διατροφής και αρωματικών – θεραπευτικών βοτάνων, την παραγωγή σπόρων και φυτών φυσικών ποικιλιών, την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (και ιδιαίτερα στα δημοτικά και δημόσια κτήρια), την αξιοποίηση της βιομάζας, την σύνδεση αστικών και αγροτικών κέντρων, την παροχή υπηρεσιών υγείας και προληπτικής ιατρικής. Πολιτικές που βοηθούν τη διάδοση των πολιτιστικών εξελίξεων μέσω πρωτοβουλιακών και εθελοντικών ομάδων πολιτών, που συμβάλλουν στη σταδιακή μετατροπή του νομού από «τόπο δυσμενούς μετάθεσης» σε ελκυστικό τοπίο για νέους ανθρώπους και ομάδες ανθρώπων που αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής μακριά από τα αστικά κέντρα. Στην εγκατάσταση εξειδικευμένων Υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την αγροτική, κτηνοτροφική και τουριστική εξέλιξη, τους μικρούς επιχειρηματίες αλλά και όλα τα πρωτοβουλιακά κινήματα που προωθούν την αλληλέγγυα διανομή, τις αγορές χωρίς μεσάζοντες, τα δίκτυα ανταλλαγών, τις ομάδες αυτοεκπαίδευσης. Δράσεις που ευνοούν τη μετατροπή του κατοίκου της υπαίθρου σε ενημερωμένο πολίτη ανοικτό σε νέες ιδέες και νέους ανθρώπους που προάγουν το θετικό πνεύμα, τη συνεργασία, την αποδοχή το διαφορετικού, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή μέσα από την εμπειρία της άμεσης δημοκρατίας. Την διάδοση πρακτικών και προδιαγραφών (πχ ισορροπημένη διατροφή, καθαρές τεχνολογίες δόμησης, αποφυγή μεταλλαγμένων και μολυσμένων τροφίμων) που προάγουν την υγεία του ανθρώπου.

Οραματιζόμαστε μια Αυτοδιοίκηση που θα υλοποιήσει το Κοινωνικό, Πολιτιστικό και Οικονομικό Έργο που εγκατέλειψε το κεντρικό Κράτος υπακούοντας στη μνημονιακή αντιμετώπιση της κρίσης. Μια Αυτοδιοίκηση, όπου κάθε πολίτης θα έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, στην λήψη αποφάσεων, στην εργασία, στον πολιτισμό, στην έκφραση, όπου κάθε πολίτης θα παρακινείται να δρα (και όχι μόνο να αντιδρά ή δέχεται μοιρολατρικά τη μιζέρια) και να επιδιώκει να υλοποιήσει το όραμα για τη ζωή του μέσα από το σεβασμό των συνανθρώπων του και του περιβάλλοντος.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ

 • στο μοντέλο εργολαβικής ανάπτυξης που μας οδήγησε στα σημερινά οικονομικά και οικολογικά αδιέξοδα
 • στην άπληστη ανάλωση των φυσικών πόρων σε βάρος του περιβάλλοντος και των επομένων γενεών
 • στις πρακτικές του ρουσφετιού και της κάλυψης στενών τοπικιστικών συμφερόντων
 • στη μονομερή προώθηση πόρων στις πόλεις με παράλληλη εγκατάλειψη της υπαίθρου
 • στην ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση
 • στην απώλεια ή την υποβάθμιση των αστικών κοινοχρήστων χώρων
 • στην ανεξέλεγκτη χημική γεωργία και τα μεταλλαγμένα
 • στην ανάπτυξη μεταλλείων ή ορυχείων σε οποιαδήποτε περιοχή του νομού
 • στα στεγανά στη διαχείριση της Περιφέρειας, στις αδιαφανείς μεθόδους και πρακτικές.